Repozytorium UR

Теология как приют философии

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Астапов, Сергей Н.
dc.date.accessioned 2016-08-24T07:31:22Z
dc.date.available 2016-08-24T07:31:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 87–96 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1768
dc.description.abstract W historii myśli europejskiej były dwa przypadki, kiedy teologia pełniła rolę azylu dla filozofii: w średniowieczu i w XIX wieku. W pierwszym przypadku scholastyka pokazała, że filozofia jako nauka o zasadach i początkach bycia, o pierwszych przyczynach, jest potrzebna religii chrześcijańskiej, bowiem wiara nie ma na tyle przekonującej siły dla człowieka, jak dowody rozumu. W wieku XIX, kiedy dominował światopogląd naukowy, filozofia ponownie odnalazła azyl w teologii, przekonanej, iż bez rozważań o sensie bycia, o relacji tego co jest i co powinno być, nauka staje się antyhumanistyczną. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract There were two cases in history of the European thought, when philosophy found the refuge in theology: in the Middle Ages and in the 19th century. In the first case scholasticism demonstrated that philosophy as a theory about principles and beginning of being, and about first causes, is necessary for the Christianity, because faith does not have such persuasiveness as reasoning. In the nineteenth century, when they dominated scientific worldview, philosophy again found refuge in theology, convinced that without consideration about sense of being, and relationship of what is and what should be, science becomes antihumanistic. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject metafizyka pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia pl_PL.UTF-8
dc.subject teologia pl_PL.UTF-8
dc.subject chrześcijaństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject метафизика pl_PL.UTF-8
dc.subject философия pl_PL.UTF-8
dc.subject теология pl_PL.UTF-8
dc.subject христианство pl_PL.UTF-8
dc.subject metaphysics pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject theology pl_PL.UTF-8
dc.subject Christianity pl_PL.UTF-8
dc.title Теология как приют философии pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Teologia azylem dla filozofii pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2015.15.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje