Repozytorium UR

Философия как софия. К постдисциплинарному знанию

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Левяш, Илья Я.
dc.date.accessioned 2016-08-24T06:51:43Z
dc.date.available 2016-08-24T06:51:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 47–62 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1765
dc.description.abstract Autor rozważa stan kryzysowy wiedzy filozoficznej w drodze odpowiedzi na pytania: dlaczego filozofia stała się niepotrzebna i co należy zrobić, żeby wyprowadzić ją ze stanu kryzysowego? Odpowiedź na te pytania wymaga wyjaśnienia źródeł, istoty i następstw zarówno tradycyjnie znanego „blasku” filozofii w trakcie jej ewolucji, jak i nieuchwytnego i nie uświadomionego jeszcze zjawiska jej „nędzy”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author reflects the crisis situation of philosophical knowledge answering the following questions: why philosophy is no longer needed and what should be done to save it from this crisis? The answers require learning the sources, being and consequences of its traditionally known „shine” throughout its evolution as well as its subtle „poverty”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kryzys filozofii pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza pl_PL.UTF-8
dc.subject współczesność pl_PL.UTF-8
dc.subject mądrość pl_PL.UTF-8
dc.subject кризис философии pl_PL.UTF-8
dc.subject знание pl_PL.UTF-8
dc.subject современность pl_PL.UTF-8
dc.subject мудрость pl_PL.UTF-8
dc.subject the crisis of philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject contemporaneity pl_PL.UTF-8
dc.subject wisdom pl_PL.UTF-8
dc.title Философия как софия. К постдисциплинарному знанию pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Filozofia jak sofia. Ku wiedzy postdyscyplinarnej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2015.15.3


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje