Repozytorium UR

Innovative methods of evaluating goodwill in increasing the competitiveness of the company

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sudyn, Yuliya
dc.date.accessioned 2016-07-25T09:48:00Z
dc.date.available 2016-07-25T09:48:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Eliza Frejtag-Mika, Przedsiębiorstwo i region z. 7/2015, s. 105–112 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-458X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1756
dc.description.abstract Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnych metod oceny wartości firmy wobec rosnącej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wśród naukowców nie ma jednoznacznej opinii dotyczącej wyboru najlepszej z nich. Realizacja tego celu wymagała podziału artykułu na kilka części. Wyjaśniono pojęcie „wartość firmy” oraz zaprezentowano elementy ją tworzące. Szczególną uwagę poświęcono przedstawieniu metod wyceny przedsiębiorstwa, uwzględniając ich zalety i wady oraz możliwość zastosowania praktycznego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject konkurencyjność pl_PL.UTF-8
dc.subject wycena firmy pl_PL.UTF-8
dc.subject wartość firmy pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie strategiczne pl_PL.UTF-8
dc.title Innovative methods of evaluating goodwill in increasing the competitiveness of the company pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pir.2015.7.11


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje