Repozytorium UR

Chmura obliczeniowa w edukacji – stan obecny i perspektywy dalszego jej wykorzystania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iskierka, Sławomir
dc.contributor.author Krzemiński, Janusz
dc.contributor.author Weżgowiec, Zbigniew
dc.date.accessioned 2016-07-18T09:26:53Z
dc.date.available 2016-07-18T09:26:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 76–83 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1732
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem przez system edukacji chmury obliczeniowej. Zwrócono uwagę na podstawowe zalety i wady chmury obliczeniowej Przeanalizowano obecny stan wykorzystania chmury obliczeniowej w edukacji i możliwości dalszego jej wdrażania w polskiej oświacie. Uwzględniono tak aspekty merytoryczne związane z jej wykorzystaniem, jak również kwestie dotyczące finasowania sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania chmury obliczeniowej. Przedstawiono problemy związane z utrzymaniem na odpowiednim poziomie stanu technicznego, infrastruktury chmury obliczeniowej w jednostkach oświatowych. Wskazano na konieczność szkolenia nauczycieli pod kątem efektywnego i bezpiecznego jej wykorzystywania. Omówiono komercyjne i bezpłatne programy, które mogą zostać wykorzystane przez uczniów i nauczycieli do korzystania z chmury obliczeniowej w procesie dydaktycznym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article presents problems related to the use of the cloud computing by the educational system. A special attention is drawn to basic advantages and disadvantages of a computing cloud. The present state of the use of the computing cloud in education is analyzed, as well as possibilities of its further introduction to the educational system. Substantive aspects related to its use, but also financial issues are considered. The latter strongly influence the teleinformatics hardware crucial for a proper functioning of a computing cloud. The maintained problems are presented, that include the level of use and the technical performance of the computing cloud infrastructure in the education units. The need of teacher trainings is emphasized, that will increase the effectiveness and safety of the use of the computing cloud. Both commercial and free software is discussed that may be used by the students and the teachers for the use of the computing cloud in the didactics processes. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject chmura obliczeniowa pl_PL.UTF-8
dc.subject system edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject cloud computing pl_PL.UTF-8
dc.subject educational system pl_PL.UTF-8
dc.title Chmura obliczeniowa w edukacji – stan obecny i perspektywy dalszego jej wykorzystania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Cloud computing in the education – present state and outlook pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje