Repozytorium UR

Wirtualne zagrożenia dla rozwoju dzieci (na podstawie badań własnych)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cholewa, Paulina
dc.date.accessioned 2016-07-18T08:52:03Z
dc.date.available 2016-07-18T08:52:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 45–51 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1728
dc.description.abstract Świat Internetu niesie bardzo wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników – dzieci, które są podatne na wszelkie jego treści. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w Internecie spoczywa na rodzicach i nauczycielach. Aby móc przeciwstawić się zagrożeniom, potrzeba właściwej świadomości tychże osób. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre wyniki badań dotyczących realnych zagrożeń ze strony Internetu, z którymi spotykają się dzieci. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract World of the Internet carries a lot of risks, especially for its youngest users – children who are prone to its entire content. Responsibility for the safety of children on the internet lies with their parents and teachers. Firstly, to be able to counter the threats these people must be aware of them. This article presents some of the results of studies concerning real threats, which children are facing while using the Internet. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject bezpieczeństwo w Internecie pl_PL.UTF-8
dc.subject dziecko w Internecie pl_PL.UTF-8
dc.subject wirtualne zagrożenia pl_PL.UTF-8
dc.subject świadomość zagrożeń pl_PL.UTF-8
dc.subject safety in the Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject child in the Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject virtual threats pl_PL.UTF-8
dc.subject risk awareness pl_PL.UTF-8
dc.title Wirtualne zagrożenia dla rozwoju dzieci (na podstawie badań własnych) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Virtual threats to the development of children (on the basis of own research) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje