Repozytorium UR

Internet jako narzędzie komunikacji w opinii respondentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Molga, Agnieszka
dc.date.accessioned 2016-07-18T07:44:07Z
dc.date.available 2016-07-18T07:44:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 36–44 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1727
dc.description.abstract Internet jako powszechnie dostępna sieć o zasięgu ogólnoświatowym może stanowić i stanowi nieprzebrane źródło informacji, wiedzy, rozrywki, jak również znaczące narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Większość cech Internetu (multimedialność, ogólnoświatowość, interaktywność, zasięg, dostępność), stanowią o jego istotnym wpływie na kontakty społeczne. W artykule podjęto próbę przedstawienia miejsca i roli Internetu w komunikacji społecznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Internet as a network available all over the world can be infinite source of information, knowledge, entertainment, as well as it signify means of communication interpersonal. Most of Internet features take (multimedia, word – wide, interactivity, coverage, availability) attempt about its important influence on social contacts. This article attempts to present the place and role of the Internet in the social communication. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject usługi Internetu pl_PL.UTF-8
dc.subject portale internetowe pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyka pl_PL.UTF-8
dc.subject Communication pl_PL.UTF-8
dc.subject Favor of Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet portal pl_PL.UTF-8
dc.subject Computer scientist pl_PL.UTF-8
dc.title Internet jako narzędzie komunikacji w opinii respondentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The internet as a communication tool in the opinion of respondents pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje