Repozytorium UR

Wykorzystanie technologii informacyjnej w projekcie edukacyjnym dotyczącym „dopalaczy”

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pejś, Agata
dc.date.accessioned 2016-07-18T07:35:57Z
dc.date.available 2016-07-18T07:35:57Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 30–35 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1726
dc.description.abstract Szkoła, jako instytucja edukacyjno-wychowawcza, stoi przed niełatwym zadaniem, jeżeli chodzi o działania profilaktyczne w dziedzinie dopalaczy. Zaangażowanie uczniów do realizacji projektów edukacyjnych wzmacnia jego przekaz i pozwala na rozwój kreatywności młodych ludzi w szkole gimnazjalnej. Wykorzystywanie komputerów w edukacji nie ogranicza się w dzisiejszych czasach do lekcji informatyki, ich zastosowanie przydaje się do realizacji różnych projektów, jak i pozwala na zintegrowaną naukę. Projekty z zastosowaniem nowej technologii i technologii informacyjnej są bardziej atrakcyjne dla uczniów, co zachęca ich do podjęcia działania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The school, as educational institution, faces no an easy task when it comes to prevention in the field of designer drugs. The involvement of students in educational projects reinforces its message and allows for the development of the creativity of the high school students. Nowadays, the use of computers in education is not limited to computer lessons; they are useful in various projects and helpful in knowledge integration. Projects using new technology and information technology are more attractive for students what encourages them to take action. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject komputer pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject projekt edukacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject dopalacze pl_PL.UTF-8
dc.subject computer pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.subject educational project pl_PL.UTF-8
dc.subject designer drugs pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie technologii informacyjnej w projekcie edukacyjnym dotyczącym „dopalaczy” pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The use of information technology in the educational project on „designer drugs” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje