Repozytorium UR

Niedostatki podziału cyfrowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2016-07-18T07:27:23Z
dc.date.available 2016-07-18T07:27:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 20–29 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1725
dc.description.abstract W społeczeństwie informacyjnym pojawiła się warstwa ekspertów technologii i robotników wiedzy. Obok niej pojawia się grupa NEET oraz grupa ludzi o niskiej kulturze informacyjnej. Rodzi to wyzwania dla dydaktyki informatyki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In information society there is a new layer – new technology experts and knowledge workers. Next to it there is a group of people NEET („not in employment, education or training”) and people with low culture information. This raises challenges for the teaching of computer science. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject wykluczanie cyfrowe pl_PL.UTF-8
dc.subject netokraci pl_PL.UTF-8
dc.subject konsumptariat pl_PL.UTF-8
dc.subject NEET pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject digital exclusion pl_PL.UTF-8
dc.subject consumersnet pl_PL.UTF-8
dc.title Niedostatki podziału cyfrowego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Shortage of digital divide pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje