Repozytorium UR

Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2016-07-18T07:19:11Z
dc.date.available 2016-07-18T07:19:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 9–19 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1724
dc.description.abstract Nowa fala przemian cywilizacyjnych generuje nowe społeczeństwo. Określane jest ono rozmaitymi terminami, w tym jako społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo zero-jedynkowe. I to właśnie jest obiektem zainteresowania. Wykluczenie cywilizacyjne osób nieposługujących się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi dotyczy dużej warstwy społecznej. Rośnie w siłę warstwa kognitariuszy i robotników wiedzy. Obok niej pojawia się grupa NEET oraz grupa ludzi o niskiej kulturze informacyjnej. Rodzi to wyzwania dla dydaktyki informatyki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract A new wave of civilizational changes generates new society. It is referred to the various terms, including a digital society, the knowledge society, the one-zero public. And that is the object of interest. Civilization exclusion of people who do not use an ICT affects a large social stratum. It increases a layer of knowledge workers. Next to it there is a group of NEET people („not in employment, education or training”) and low information culture people. This raises challenges for the teaching of computer science. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject cywilizacja informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject stratyfikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject podział cyfrowy pl_PL.UTF-8
dc.subject wykluczanie cyfrowe pl_PL.UTF-8
dc.subject information civilization pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject stratification of the digital divide pl_PL.UTF-8
dc.subject digital exclusion pl_PL.UTF-8
dc.title Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative A new social stratification indicator of civilizational pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2016.11.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje