Repozytorium UR

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem do polskiego systemu oświaty e-materiałów dydaktycznych. Podjęto próbę klasyfikacji e-materiałów dydaktycznych. Przedstawiono stan obecny i plany związane z rolą tych ...
 • Pavlovkin, Ján; Stebila, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Informačno-komunikačné technológie predstavujú množinu techník, postupov a prostriedkov, ktoré sa využívajú na sprostredkovanie informácií. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť jazyk, písmo, kníhtlač, telegraf, telefón, ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Stosunkowo długie doświadczenie obecności technologii informacyjnych w edukacji pozwala spojrzeć na problemy efektywności wspomagania edukacji środkami informatycznymi z nieco innej perspektywy. Wiele badań prowadzonych w ...
 • Iskierka, Sławomir; Krzemiński, Janusz; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem przez system edukacji chmury obliczeniowej. Zwrócono uwagę na podstawowe zalety i wady chmury obliczeniowej Przeanalizowano obecny stan wykorzystania chmury ...
 • Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Internet jako powszechnie dostępna sieć o zasięgu ogólnoświatowym może stanowić i stanowi nieprzebrane źródło informacji, wiedzy, rozrywki, jak również znaczące narzędzie komunikacji międzyludzkiej. Większość cech Internetu ...
 • Pavlovkin, Ján; Stebila, Ján (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  V predkladanom článku autori uvádzajú predmet, vzorku a výsledky realizovaného prieskumu. Údaje spracované do tabuliek a grafov následne interpretujú, v závere uvádzajú aj odporúčania pre pedagogickú teóriu a prax.
 • Cholewa, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Świat Internetu niesie bardzo wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników – dzieci, które są podatne na wszelkie jego treści. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w Internecie spoczywa na rodzicach ...
 • Kuźmińska-Sołśnia, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule zaprezentowano ofertę edukacyjną kierunku zamawianego informatyka w ramach projektu „Informatyka – inwestycją w przyszłość” oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników dodatkowych zajęć ...
 • Falkiewicz, Ewa; Maj, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania e-podręczników w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia. Rozważono pytania: czy uczniowie chętnie używają e-podręczników i jakie korzyści im to przynosi.
 • Pejś, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Szkoła, jako instytucja edukacyjno-wychowawcza, stoi przed niełatwym zadaniem, jeżeli chodzi o działania profilaktyczne w dziedzinie dopalaczy. Zaangażowanie uczniów do realizacji projektów edukacyjnych wzmacnia jego ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule opisano rolę środków komunikacji wizualnej oraz infografik w różnych obszarach życia społecznego. Zwrócono uwagę na istotę infografik, które wykorzystują połączenie wzornictwa graficznego z danymi. Przedstawiono ...
 • Bałażak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł dotyczy podstawowych elementów pracy nauczyciela. Obejmuje ona różne aspekty działalności w szkole, spełnianie obowiązków zawodowych, różne stosunki wobec pracy oraz te elementy opisu jego sylwetki zawodowej (np. ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Potencjał techniczny w zakresie kreowania wirtualnej rzeczywistości (VR) daje możliwość jej zastosowania w różnych dziedzinach i obszarach życia człowieka. Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości wydaje się zasadne w ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono problem wyszukiwania informacji w dziennikach systemowych. Zapisy z dzienników pozwalają na rozwiązanie wielu problemów nieprawidłowego działania systemu, czy wybranej aplikacji. Zastosowana procedura ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Rozwiązania serwerowe oparte na systemach linuxowych pozwalają zablokować zdalny dostęp do swoich zasobów poprzez wpisanie adresu IP do pliku /etc/hosts.deny. Jest to skuteczna metoda pozwalająca na blokadę szczególnie ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W opracowaniu poruszono problematykę oprogramowania do badań symulacyjnych w energoelektronice. Przedstawiono przykłady jego zastosowania na zajęciach laboratoryjnych z napędów elektrycznych w Instytucie Nauk Technicznych ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Budowa aplikacji z wykorzystaniem frameworku jest efektywnym sposobem na szybkie stworzenie aplikacji bazodanowej. Często się jednak zdarza, że rozwiązania proponowane przez zaimplementowane procedury generujące kod wynikowy ...
 • Janczyk, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Implementacje technologii informacyjnych w sferę edukacji cechują się od wielu lat wysoką dynamiką wzrostu. Najbardziej intrygującym i nierozpoznanym obecnie zjawiskiem, przenikającym nie tylko edukację, ale wszelkie ...
 • Wstęp 
  Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Nowa fala przemian cywilizacyjnych generuje nowe społeczeństwo. Określane jest ono rozmaitymi terminami, w tym jako społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo zero-jedynkowe. I to właśnie jest obiektem ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje