Organizacje inteligentne w zintegrowanym rozwoju gospodarki

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Adamczewski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wyzwania cywilizacyjne oraz rosnąca złożoność powiązań procesów gospodarczych, przed jakimi stają organizacje gospodarcze, wymagają od nich poszukiwania metod dostosowawczych oraz doskonalących. Mechanizmy rynkowe cechuje duża dynamika zmian otoczenia gospodarczego, co wymaga wprowadzania udoskonaleń systemowych w ramach ich systemów zarządzania. Miarą ich dostosowania jest możliwość budowania przewagi konkurencyjnej nowoczesnych organizacji z wykorzystaniem takich m.in. czynników, jak wiedza czy kapitał intelektualny personelu, które pozwalają im na realizowanie swoich strategii rozwojowych. Kluczową rolę odgrywają tu zaawansowane rozwiązania w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, bazującej na ICT („Information and Communication Technology”) w zakresie wspomagania procesów biznesowych tych organizacji poprzez stosowanie zaawansowanych rozwiązań organizacyjno-informatycznych. Celem artykułu jest ukazanie rosnącej roli organizacji inteligentnych w zintegrowanym rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Po ogólnej charakterystyce organizacji inteligentnej odniesiono się do funkcjonalnej infrastruktury teleinformatycznej, która stanowi istotę rozwoju organizacji inteligentnej. W końcowej części ukazano perspektywy rozwojowe w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.
An intelligent organization is the one, in which the activity philosophy is based on knowledge management. This term was popularized in the 1990s due to the growing development of ICT, dynamically changing economic surroundings and the growth in market competition. One may talk about an intelligent organization when it is a learning organization, having the capacity for creating, gaining, organizing and sharing knowledge and using the knowledge for the purpose of increasing the operation effectiveness and increasing competitiveness on the global market. The idea of such an organization meets the system approach to the organization, namely treating it as a complex organism based on existing structures and implemented processes, with particular emphasis on the role of knowledge. Organizations are changing, or are capable of changing, profoundly in the information society of today. Intelligence organizations have the abilities to: adapt to changing situations; influence and shape their environment if necessary; and to find a new milieu or reconfigure the business processes. Increasing requirements for extended enterprises has stimulated the integration of the knowledge management function into ICT-systems for knowledge asset management. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the framework of enterprise information systems in intelligence organizations.
Opis
Słowa kluczowe
ICT , organizacja inteligentna , gospodarka oparta na wiedzy , zarządzanie wiedzą , zintegrowany rozwój , integrated development , ICT , intelligent organization , knowledge economy , knowledge management
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 419–428