Repozytorium UR

Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chrásková, Marie
dc.date.accessioned 2016-07-04T12:38:13Z
dc.date.available 2016-07-04T12:38:13Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 243-248 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1684
dc.description.abstract Příspěvek popisuje možná rizika a omezení, které je potřeba zvážit při provádění výzkumu mezikulturních rozdílů v postojích studentů. Na základě provedeného srovnávacího výzkumu postojů studentů Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowě k vybraným pojmům edukační a sociální reality je poukázáno na nutnost ověřování validity a reliability měrného nástroje – dvoufaktorového sémantického diferenciálu ATER. Ukazuje se, že prosté použití jazykově ekvivalentních adjektiv v jednotlivých škálách sémantického diferenciálu, nemusí vždy splňovat požadovanou faktorovou strukturu. Výzkumná praxe tedy ukazuje na nutnost kontroly struktury škál, respektive jejich revize, pomocí faktorové analýzy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper describes possible risks and limitations that need to be considered in researching intercultural differences in the attitudes of students. According to a comparative research study focusing on the attitudes of students of Palacký University in Olomouc and the University of Rzeszow to selected concepts of educational and social reality, the paper emphasises a necessity to verify the validity and reliability of the measuring tool – two-factor ATER semantic differential. It appears that mere use of linguistically equivalent adjectives in various scales of the semantic differential might not meet the required factor structure. Research emphasises a need to review the structure of the scales using a factor analysis. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ces pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject postoje studentů pl_PL.UTF-8
dc.subject sémantický diferenciál ATER pl_PL.UTF-8
dc.subject faktorová analýza pl_PL.UTF-8
dc.subject mezikulturní rozdíly v postojích pl_PL.UTF-8
dc.subject students’ attitudes pl_PL.UTF-8
dc.subject semantic differential ATER pl_PL.UTF-8
dc.subject factor analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject inter-cultural differences in attitudes pl_PL.UTF-8
dc.title Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Semantic differential and its risks in the measurement of intercultural differences in the attitudes of students pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.34


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje