Repozytorium UR

Dve metódy výpočtu súčtu nekonečného číselného radu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Strečko, Vladimír
dc.date.accessioned 2016-07-04T10:34:59Z
dc.date.available 2016-07-04T10:34:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 202-206 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1678
dc.description.abstract Článok je ukážkou prezentácie dvoch metód výpočtu súčtu vybraných nekonečných číselných radov. Historické poznámky sú jednou z foriem motivácie matematickej činnosti. Matematicko-pedagogický proces má motivovať študentov aj touto formou. Slávny Cicero sa preslávil o.i. citátom: “Historia est Magistra Vitae” Príspevok je pohľadom do 14. storočia, konkrétne stredobodom pozornosti je matematik Mikuláš Oresme, ktorý o. i. dokázal počítať súčty nekonečných číselných radov názornou metódou. Tento spôsob výpočtu bol veľmi obmedzený. Druhý spôsob výpočtu tkvie v aplikácii aparátu vyššej matematiky, ktorá sa rodí v 17. storočí. No uvedené súčty sa efektívne počítajú až o dve storočia neskôr, lebo až v 19. storočí matematika prekonáva svoju druhú krízu, do ktorej sa v 18. storočí dostala. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents two methods of calculating the selected infinite sequences of number series. The historical notes used are one of the forms of the motivation of mathematical activity, since it is believed that the mathematical-pedagogical process should be motivated also in this way. The famous Cicero is, among other things, also famed by saying „Historia est Magistra Vitae”. The paper looks back to the 14th century by focusing on Nicolas Oresme who managed to calculate the sums of infinite sequences, although his approach was a limited one. The other method of calculation rests in the application of the apparatus of a higher mathematical level which was originated in the 17th century. However, the given sums were calculated only 2 centuries later, when mathematics managed to overcome the crisis which it suffered in the 18th century. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject matematicko-pedagogický proces pl_PL.UTF-8
dc.subject nekonečný číselný rad pl_PL.UTF-8
dc.subject súčet radu pl_PL.UTF-8
dc.subject derivovanie funkčného radu pl_PL.UTF-8
dc.subject integrovanie funkčného radu pl_PL.UTF-8
dc.subject mathematical-pedagogical process pl_PL.UTF-8
dc.subject infinite sequence of number series pl_PL.UTF-8
dc.subject the sum of the sequence pl_PL.UTF-8
dc.subject derivation of functional sequence pl_PL.UTF-8
dc.subject integration of functional sequence pl_PL.UTF-8
dc.title Dve metódy výpočtu súčtu nekonečného číselného radu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Two methods of calculating the sum of an infinite sequence of number series pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.28


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje