Repozytorium UR

The proposal of complex safety analysis for development of dynamical systems

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Štrbo, Milan
dc.contributor.author Stoffová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-07-04T10:16:02Z
dc.date.available 2016-07-04T10:16:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 185-193 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1676
dc.description.abstract The aim of the article is to propose a complex methodology for implementing a safety analysis of dynamical systems. The safety analysis is performed in the process of control system development, especially aiming at safety-critical processes of system operation. The methodology was divided into seven basic steps. The individual steps of the methodology are carried out in a hierarchical sequence. The step “Preliminary Hazard Analysis” consists of the PHI and PHA methods. Further, roles of individual methodology steps are detailed. In the second part of the article, the principle of safety-critical process monitoring based on models is. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject safety analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject dynamic systems pl_PL.UTF-8
dc.subject safety-critical systems described pl_PL.UTF-8
dc.title The proposal of complex safety analysis for development of dynamical systems pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.26


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje