Repozytorium UR

Co czwarty Polak nie korzysta z internetu – społeczny kontekst wykluczenia – wybrane problemy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Orłowska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-07-04T08:03:19Z
dc.date.available 2016-07-04T08:03:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 118-123 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1666
dc.description.abstract Wydawałoby się, że posługiwanie się komputerem i dostęp do internetu w dzisiejszej Polce jest powszechny. Tymczasem badania (na dużych próbach) przeczą tej obiegowej opinii. Niniejszy artykuł przedstawia powyższy problem, który w świetle prezentowanego materiału badawczego jest istotny społecznie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract It would seem that the use of computer and Internet access in today’s Polish is universal. However, the research (for large samples) refutes this popular belief. This article presents the above problem, which in the light of the material presented research is important socially. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wykluczenie cyfrowe w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.subject interent pl_PL.UTF-8
dc.subject digital exclusion in Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.title Co czwarty Polak nie korzysta z internetu – społeczny kontekst wykluczenia – wybrane problemy pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Every fourth Pole does not use the internet – social context of exclusion – selected issues pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje