Repozytorium UR

Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą – sprawozdanie z badań

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuczyński, Krystian
dc.date.accessioned 2016-07-01T12:34:31Z
dc.date.available 2016-07-01T12:34:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 44-50 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1656
dc.description Artykuł powstał dzięki współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- -Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni Technologii Lifelong Learning pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu efektywności wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą, które zrealizowane zostały w ramach pracy magisterskiej. Głównym celem badawczym było określenie zmian, jakie zachodzą pod wpływem wykorzystywania dzienników elektronicznych w szkolnictwie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents results of research on the effectiveness of the use of an electronic system of school management that were implemented as part of thesis. The main objective of the research was to determine the changes occurring under the influence of the use of electronic class register in education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject technologie informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject dziennik elektroniczny pl_PL.UTF-8
dc.subject badania pedagogiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie szkołą pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic diary pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogical research pl_PL.UTF-8
dc.subject school management pl_PL.UTF-8
dc.title Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą – sprawozdanie z badań pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The effectiveness of the use of electronic school management – research report pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje