Repozytorium UR

Stacje kontroli pojazdów w szkołach zawodowych kształcących młodzież dla branży motoryzacyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wojsa, Marek
dc.date.accessioned 2016-07-01T11:12:31Z
dc.date.available 2016-07-01T11:12:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 18-22 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1651
dc.description.abstract Artykuł przedstawia rolę stacji kontroli pojazdów w szkole zawodowej, w której młodzież przygotowuje się do pracy w branży motoryzacyjnej. Tego rodzaju podmioty jak stacje kontroli pojazdów są istotnym elementem zewnętrznym i wewnętrznym szkoły. Są naturalnym środowiskiem pracy, w którym kształcąca się młodzież nabywa umiejętności związane z diagnozą samochodu. Jednocześnie też zapoznaje się ze specyfiką zawodu diagnosty uprawnionego do badań technicznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the role of vehicle control station at a vocational school, where teenagers are preparing to work in the automotive industry. Such places as vehicle inspection stations are an important external and internal element of the school. They are a natural work environment in which young people acquire skills related to car diagnosis. At the same time they get acquainted with the specifics of the diagnostician profession eligible for technical tests. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject stacja kontroli pojazdów pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła zawodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject diagnosta samochodowy pl_PL.UTF-8
dc.subject vehicle inspection station pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational school pl_PL.UTF-8
dc.subject automotive diagnostician pl_PL.UTF-8
dc.title Stacje kontroli pojazdów w szkołach zawodowych kształcących młodzież dla branży motoryzacyjnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Vehicle inspection stations in vocational schools educating teenagers for the automotive industry pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.1.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje