Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)2016 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)2016 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Herzog, Csilla (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  A digitális kompetencia a magyar oktatásban is a kulcskompetenciák közé tartozik. Jelen tanulmány a dokumentumelemzés módszerével vizsgálja meg azokat az iskolai írásos dokumentációkat, amelyek a médiatudatossággal ...
 • Strédl, Terézia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Hatéves korral az iskolakezdés nem mindig tudja biztosítani az iskolaalkalmasságot, mivel a gyerekek különböző érettséggel érkeznek. A tanulmány célja elemezni az alkalmatlanság okait, valamint javaslatokkal érvelni a ...
 • Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji nauczycieli i studentów w zakresie możliwości rozszerzonej rzeczywistości. Przedstawione zagadnienie ukazuje potrzebę współczesnego społeczeństwa na wdrażanie nowych ...
 • Orłowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Wydawałoby się, że posługiwanie się komputerem i dostęp do internetu w dzisiejszej Polce jest powszechny. Tymczasem badania (na dużych próbach) przeczą tej obiegowej opinii. Niniejszy artykuł przedstawia powyższy problem, ...
 • Stoffová, Veronika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Cieľom štúdie je definovať didaktiku informatiky ako odborovú didaktiku a didaktiku programovania ako predmetovú didaktiku v príprave učiteľov informatiky.
 • Strečko, Vladimír (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Článok je ukážkou prezentácie dvoch metód výpočtu súčtu vybraných nekonečných číselných radov. Historické poznámky sú jednou z foriem motivácie matematickej činnosti. Matematicko-pedagogický proces má motivovať študentov ...
 • Tuczyński, Krystian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu efektywności wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą, które zrealizowane zostały w ramach pracy magisterskiej. Głównym celem badawczym było określenie ...
 • Nedosekov, Vitaly; Martynyuk, Oleksandr; Stetsiura, Lesya (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In this article are presented the algorithm of manufacture vaccines against dermatomycoses carnivores based on original research stages manufacture of vaccines. Shown biotechnological aspects of selection isolates the study ...
 • Yevtushenko, Iuliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article analyzes various approaches to the definition of „competence”. The content of the notion “competence” is specified. The list of the competences of a family physician is considered and analyzed.
 • Saltanovska, Nadiia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  A teacher’s methodological competence is a system integrated at the functional level and occupies a significant place in professional activities. The improvement of a maths teacher’s methodological competence is influenced ...
 • Pšenáková, Ildikó; Horváth, Roman; Szabó, Tibor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Článok sa zaoberá možnosťami využitia interaktívnej tabule vo vzdelávaní budúcich pedagógov, v ktorom sa osobitný dôraz kladie na správnu tvorbu interaktívnych materiálov. Zároveň prináša niektoré výsledky dotazníkového ...
 • Végh, Ladislav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Animácie algoritmov sa využívajú vo vyučovaní informatiky už od 80-tich rokov dvadsiateho storočia. Počas posledných 35 rokov boli vykonané rôzne výskumy v tejto oblasti, ktoré však v mnohých prípadoch nepotvrdili, že ...
 • Wojsa, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł przedstawia wyniki badań wskazujące na poziom i rozwój umiejętności diagnostów samochodowych. Zaprezentowane wyniki obejmują zadanie zawodowe: diagnozowanie instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego w ...
 • Sobczyk, Wiktoria; Baran, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule porównano konkurencyjność poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę zrównoważenie czynników środowiskowych, bezpieczeństwa energetycznego i aspektu ekonomicznego. Podkreślono ...
 • Mudrak, Olexandr; Mudrak, Galina; Bryndak, Тetiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper analyzes the structure of the Middle Transnistria national ecological network. The scheme of regional ecological network with the release of its structural elements. Showing prospects of development by 2020.
 • Klymenko, Liudmyla; Ridei, Nataliia; Klymenko, Olena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The category of professional mobility in the sociological, psychological and pedagogical science has been defined in the article.
 • Pšenáková, Ildikó; Baganj, Igor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Článok sa zaoberá možnosťami využitia virtuálneho prostredia vo vzdelávaní.
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawiono znaczenie procesu normalizacji w ramach budowy społeczeństwa cyfrowego. Wskazano na rolę norm w ramach agendy cyfrowej mających szczególne znaczenie w obszarach interoperacyjności, cyberbezpieczeństwa oraz ...
 • Rębisz, Sławomir; Sikora, Ilona; Smoleń-Rębisz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Autorzy niniejszego artykułu postawili sobie za cel zweryfikowanie hipotezy uwzględniającej istnienie statystycznego związku (korelacji) pomiędzy poczuciem samotności a uzależnieniem od internetu wśród adolescentów. Do ...
 • Galushchak, Iryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Globalization and internationalization development impact on economic development and formulation of strategic objectives in the region, causing the need for a comprehensive analysis of the diverse and sometimes contradictory ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje