Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)2016 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)2016 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yevtushenko, Iuliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article analyzes various approaches to the definition of „competence”. The content of the notion “competence” is specified. The list of the competences of a family physician is considered and analyzed.
 • Saltanovska, Nadiia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  A teacher’s methodological competence is a system integrated at the functional level and occupies a significant place in professional activities. The improvement of a maths teacher’s methodological competence is influenced ...
 • Pšenáková, Ildikó; Horváth, Roman; Szabó, Tibor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Článok sa zaoberá možnosťami využitia interaktívnej tabule vo vzdelávaní budúcich pedagógov, v ktorom sa osobitný dôraz kladie na správnu tvorbu interaktívnych materiálov. Zároveň prináša niektoré výsledky dotazníkového ...
 • Végh, Ladislav (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Animácie algoritmov sa využívajú vo vyučovaní informatiky už od 80-tich rokov dvadsiateho storočia. Počas posledných 35 rokov boli vykonané rôzne výskumy v tejto oblasti, ktoré však v mnohých prípadoch nepotvrdili, že ...
 • Wojsa, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł przedstawia wyniki badań wskazujące na poziom i rozwój umiejętności diagnostów samochodowych. Zaprezentowane wyniki obejmują zadanie zawodowe: diagnozowanie instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego w ...
 • Sobczyk, Wiktoria; Baran, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule porównano konkurencyjność poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę zrównoważenie czynników środowiskowych, bezpieczeństwa energetycznego i aspektu ekonomicznego. Podkreślono ...
 • Mudrak, Olexandr; Mudrak, Galina; Bryndak, Тetiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The paper analyzes the structure of the Middle Transnistria national ecological network. The scheme of regional ecological network with the release of its structural elements. Showing prospects of development by 2020.
 • Klymenko, Liudmyla; Ridei, Nataliia; Klymenko, Olena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The category of professional mobility in the sociological, psychological and pedagogical science has been defined in the article.
 • Pšenáková, Ildikó; Baganj, Igor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Článok sa zaoberá možnosťami využitia virtuálneho prostredia vo vzdelávaní.
 • Krawiec, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedstawiono znaczenie procesu normalizacji w ramach budowy społeczeństwa cyfrowego. Wskazano na rolę norm w ramach agendy cyfrowej mających szczególne znaczenie w obszarach interoperacyjności, cyberbezpieczeństwa oraz ...
 • Rębisz, Sławomir; Sikora, Ilona; Smoleń-Rębisz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Autorzy niniejszego artykułu postawili sobie za cel zweryfikowanie hipotezy uwzględniającej istnienie statystycznego związku (korelacji) pomiędzy poczuciem samotności a uzależnieniem od internetu wśród adolescentów. Do ...
 • Galushchak, Iryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Globalization and internationalization development impact on economic development and formulation of strategic objectives in the region, causing the need for a comprehensive analysis of the diverse and sometimes contradictory ...
 • Gubo, Štefan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Nelineárna regresia je druh regresnej analýzy, kde skúmané údaje sú modelované funkciou, ktorá je nelineárnou kombináciou parametrov modelu a je závislá od jeden alebo viacero nezávislých premenných. V príspevku uvádzame ...
 • Chrásková, Marie (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Příspěvek popisuje možná rizika a omezení, které je potřeba zvážit při provádění výzkumu mezikulturních rozdílů v postojích studentů. Na základě provedeného srovnávacího výzkumu postojů studentů Univerzity Palackého v ...
 • Ordon, Urszula; Sołtysiak, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  W artykule skupiono się na skuteczności kształcenia akademickiego w formie e-learningu, reprezentowanego przez umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjno-informatycznych (ICT) lub technik informatycznych ...
 • Wojsa, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Artykuł przedstawia rolę stacji kontroli pojazdów w szkole zawodowej, w której młodzież przygotowuje się do pracy w branży motoryzacyjnej. Tego rodzaju podmioty jak stacje kontroli pojazdów są istotnym elementem zewnętrznym ...
 • Rumianowski, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Opracowanie prezentuje zastosowanie rozkładu Weibulla do analizowania częstości występowania awarii w używanych samochodach osobowych. W artykule prezentowane są przykłady dystrybuanty rozkładu awaryjności dla kilku wybranych ...
 • Nagorniuk, Oksana; Ridei, Nataliia; She, Olga; Bogucki, Yuriy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The analysis of the basic principles of environmental monitoring and executive functions authorities of environmental monitoring system was made. The method of improvement the ecological environment monitoring by means of ...
 • Bordiuh, Natalia; Radomska, Margaryta; Alpatova, Oksana; Ishchuk, Oksana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  In the article the organizational and pedagogical conditions of information competences formation for future specialists in ecology while studying the course “Environmental Monitoring” is substantiated. The scheme of ...
 • Czinege, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The general problems of the Hungarian education system surface in the higher education sphere as well. Instructors frequently note the knowledge, skill, and competence-related deficiencies of newly enrolled students. ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje