Repozytorium UR

Duży mięśniak gładkokomórkowy żołądka imitujący guz stromalny u 53-letniej pacjentki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stanek, Magdalena
dc.contributor.author Życiński, Przemysław
dc.contributor.author Książek, Mariusz
dc.contributor.author Gutkowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-06-14T09:16:19Z
dc.date.available 2016-06-14T09:16:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej Kwolek, Medical Review T. 13, z. 4 (2015), s. 406-412 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1609
dc.description.abstract Nowotwory mezenchymalne żołądka najczęściej wykrywane są przypadkowo, w trakcie diagnostyki endoskopowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Większość z nich przybiera formę małych, łagodnych zmian ogniskowych nieistotnych klinicznie. W przypadku osiągnięcia dużych rozmiarów, wymagają szczegółowej diagnostyki endoskopowej, obrazowej i histopatologicznej. Pomimo dominacji guzów stromalnych wśród nowotworów mezenchymalnych żołądka, w diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę również inne zmiany nowotworowe, między innymi mięśniaki gładkokomórkowe. Właściwe różnicowanie jest istotne, ze względu na odmienny schemat postępowania terapeutycznego i nadzoru. W pracy przedstawiono przypadek dużego mięśniaka gładkokomórkowego żołądka, imitującego guz stromalny, u 53-letniej pacjentki. Wskazano na kluczowe elementy algorytmu diagnostycznego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji zmiany, obrazu endoskopowego oraz radiologicznego, a także badania histopatologicznego i immunohistochemicznego. Analizę przypadku poparto syntetycznym przeglądem aktualnego piśmiennictwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Gastric mesenchymal neoplasms are often detected accidentally during the endoscopic diagnostic of upper gastrointestinal tract. Most of them are clinically insignificant small, benign lesions. When they reach large sizes, detailed endoscopic, imaging and histopathological diagnostic is required. Despite the fact that stromal tumors predominate among gastric mesenchymal neoplasms, in differential diagnosis we should take into consideration also other neoplastic lesions, including leiomyoma. Appropriate differentiation is significant, because of different therapy and medical control. In the article we presented a case of large gastric leiomyoma mimicking gastrointestinal stromal tumor in 53-year-old patient. We indicated pivotal elements of diagnostic algorithm with particular emphasis on localization of lesion, endoscopic and radiological image and also histopathological and immunohistochemical examination. The analysis has been supported by synthetic review of the latest literature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nowotwory mezenchymalne pl_PL.UTF-8
dc.subject mięśniak gładkokomórkowy pl_PL.UTF-8
dc.subject guz stromalny pl_PL.UTF-8
dc.subject mesenchymal neoplasms pl_PL.UTF-8
dc.subject leiomyoma pl_PL.UTF-8
dc.subject stromal tumor pl_PL.UTF-8
dc.title Duży mięśniak gładkokomórkowy żołądka imitujący guz stromalny u 53-letniej pacjentki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Large gastric leiomyoma mimicking gastrointestinal stromal tumor in 53-year-old patient – a case report and review of literature pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2015.4.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje