Repozytorium UR

Wydział Pedagogiczny / Faculty of Pedagogy (Kolegium Nauk Społecznych)

DSpace Repository

Wydział Pedagogiczny / Faculty of Pedagogy (Kolegium Nauk Społecznych)

Recent Submissions

  • Zaborniak-Sobczak, Małgorzata; Bieńkowska, Ita Katarzyna (The New Educational Review, 2015-01)
    Jednym z istotnych elementów terapii małych dzieci z wadą słuchu są turnusy rehabilitacyjne. Przyspieszają one proces nabywania umiejętności językowych i komunikacyjnych. W obecnej sytuacji społeczno – prawnej i ...
  • Zaborniak-Sobczak, Małgorzata (The New Educational Review, 2013-10)
    Celem wychowania jest afirmacja osoby wychowanka, samorozwój w uznanym przez grupę i zinterioryzowanym systemie wartości. Prawidłowo ukształtowana hierarchia wartości, pełniąca funkcję regulacyjną i motywacyjną, sprzyja ...
  • Radochoński, Mieczysław; Perenc, Adam; Radochońska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
    Cel. Celem pracy jest ustalenie zależności pomiędzy dysfunkcją kory czołowo-oczodołowej (OFC) a występowaniem zaburzeń antyspołecznych na podstawie o przeglądu aktualnej literatury. Metoda. Materiały odnoszące się do ...