Repozytorium UR

Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej? (Ana-liza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nieć, Mateusz
dc.date.accessioned 2016-06-02T08:00:44Z
dc.date.available 2016-06-02T08:00:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 1(14)/2016, s. 38-46 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1586
dc.description.abstract The article, based on works Ancient historian and Classicists, presents direct democracy in the Ancient World. The author is looking for an example institution of oppositions in contemporary political system, especially the electoral system. In his opinion, the institution of oppositions was hidden within the electoral systems of Athens and Rome. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject electoral system pl_PL.UTF-8
dc.subject political parties pl_PL.UTF-8
dc.subject Ancient World pl_PL.UTF-8
dc.subject democracy pl_PL.UTF-8
dc.title Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej? (Ana-liza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Does the institution of opposition exist in direct democracy? (An analysis of the athenian democracy and roman republic) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2016.1.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje