Repozytorium UR

Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej? (Ana-liza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Nieć, Mateusz
dc.date.accessioned 2016-06-02T08:00:44Z
dc.date.available 2016-06-02T08:00:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 1(14)/2016, s. 38-46 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1586
dc.description.abstract The article, based on works Ancient historian and Classicists, presents direct democracy in the Ancient World. The author is looking for an example institution of oppositions in contemporary political system, especially the electoral system. In his opinion, the institution of oppositions was hidden within the electoral systems of Athens and Rome. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject electoral system pl_PL.UTF-8
dc.subject political parties pl_PL.UTF-8
dc.subject Ancient World pl_PL.UTF-8
dc.subject democracy pl_PL.UTF-8
dc.title Czy istniała instytucja opozycji politycznej w demokracji bezpośredniej? (Ana-liza demokracji ateńskiej i republiki rzymskiej) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Does the institution of opposition exist in direct democracy? (An analysis of the athenian democracy and roman republic) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2016.1.4


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje