Repozytorium UR

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ujęciu przedsiębiorstw

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójcik, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-05-06T10:36:11Z
dc.date.available 2016-05-06T10:36:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 394-408 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1578
dc.description.abstract Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma olbrzymie znaczenie zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. W pierwszej części artykułu została przeprowadzona statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie przedsiębiorstw, natomiast w drugiej części opracowania porównano stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze stopniem poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej, również na podstawie zmiennych dotyczących przedsiębiorstw. Na tej podstawie można zmierzyć stopień zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce w sferze przedsiębiorstw. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The development of the information society has enormous meaning both in the social and economic arena. In the first part of the article the author conducted statistical analysis of the development of the information society in Poland based on enterprises. In the second part of the study the author compared the degree of the development of the information society in Poland with the degree of the level of development of the information society in UE. On this basis it is possible to measure the degree of the progress of the information society in Poland in the sphere of enterprises. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject analiza statystyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject diagram Czekanowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject statistical analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject Czekanowski diagram pl_PL.UTF-8
dc.title Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ujęciu przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.34


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje