Repozytorium UR

Polityka państwa litewskiego w kontekście kształcenia kadry ICT w latach 2004–2014

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wołkonowski, Jarosław
dc.date.accessioned 2016-05-06T10:29:07Z
dc.date.available 2016-05-06T10:29:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 382-393 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1577
dc.description.abstract W artykule zostały przedstawione niektóre aspekty reformy szkolnictwa wyższego na Litwie. Początki tej reformy sięgają 2004 roku, zaś wdrożenie tych założeń nastąpiło w 2009 roku. Podstawowym akcentem zmian było wprowadzenie finansowego narzędzia „koszyk studenta”, który pozwolił na sterowanie strumieniem kandydatów na określone kierunki studiów, niezbędne dla gospodarki kraju. Kierunki studiów należących do grupy ICT znalazły się w obszarze zawodów wręcz niezbędnych dla gospodarki Litwy, dlatego polityka państwa litewskiego skierowana była na przyznanie coraz większej liczby „koszyków studenta” dla tej grupy studiów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents some aspects of the reform of higher education in Lithuania. The beginning of the reform dates back to 2004 while the implementation of these assumptions took place in 2009. The main aspect of the changes was the introduction of a new financial instrument – ‘student voucher’, which allowed controlling the flow of candidates to specific fields of study necessary for the country's economy. The study programs belonging to the ICT group were among the specialisations essential for the Lithuanian economy . That is why the policy of the Lithuanian state was directed to grant a growing number of ‘student vouchers’ for this area of studies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject polityka państwa pl_PL.UTF-8
dc.subject kierunki studiów ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject koszyk studenta pl_PL.UTF-8
dc.subject Litwa pl_PL.UTF-8
dc.subject government policy pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT studies pl_PL.UTF-8
dc.subject student voucher pl_PL.UTF-8
dc.subject Lithuania pl_PL.UTF-8
dc.title Polityka państwa litewskiego w kontekście kształcenia kadry ICT w latach 2004–2014 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.33


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje