Repozytorium UR

Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilk, Sławomir
dc.date.accessioned 2016-05-06T10:15:24Z
dc.date.available 2016-05-06T10:15:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 354-371 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1575
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących rozwoju elektronicznej administracji. W publikacji zaprezentowano materiał badawczy, zgromadzony podczas prowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Respondentami byli zarówno korzystający, jak i niekorzystający z elektronicznej administracji przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców oraz administracji publicznej z województwa podkarpackiego. Wyniki badań wykazały, że głównymi powodami niekorzystania z elektronicznej administracji są: brak potrzeby korzystania, brak takich usług, słabe zaufanie do elektronicznych form kontaktu z urzędem oraz przyzwyczajenie do tradycyjnego sposobu załatwiania spraw urzędowych. Niemniej jednak większość osób zaproszonych do udziału w badaniu, nawet przy pewnych zastrzeżeniach, oceniała pozytywnie kierunek zmian w zakresie załatwiania spraw urzędowych i dostrzegała postęp w liczbie i jakości usług dostępnych za pośrednictwem Internetu. Uczestnicy badania zastrzegają, że starsze osoby w większości nie będą zainteresowane taką formą kontaktu z urzędem, gdyż nie mają odpowiednich umiejętności ani zaufania do rozwiązań elektronicznych, mają natomiast spore przyzwyczajenie do osobistych kontaktów z urzędnikami. Jednocześnie podkreślają, że osoby młode będą otwarte na nowe możliwości załatwiania spraw urzędowych i ze względu na współczesny styl życia oraz ogrom obowiązków zawodowych będą chętnie sięgać po e-usługi oferowane przez urzędy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the results of research into the development of electronic administration. The presented research material was collected via individual in-depth interviews as well as focused group interviews. The group of respondents consisted of citizens, businessmen and administrative employees from the Podkarpackie region who use and do not use electronic administration. The results of research have shown that the main reasons of not using electronic administration are: a lack of necessity for using such services, not enough trust in these kinds of contacts as well as the habit of using traditional forms. Nevertheless, most of the respondents, even having somereservations, assessed the direction of changes in the way of settling council matters as positive. They also perceived progress in the number and quality of services available in the Internet. The respondents underline that in most cases elderly people are not interested in such forms of contacts with the local government. They have neither suitable skills nor trust for electronic solutions and are accustomed to contacting administrative offices in person. At the same time respondents stress that young people are interested in new ways of settling official matters. Moreover, due to their modern lifestyles and considerable number of chores, they will be using e-services quite frequently. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject elektroniczna administracja pl_PL.UTF-8
dc.subject e-urząd pl_PL.UTF-8
dc.subject województwo podkarpackie pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic administration pl_PL.UTF-8
dc.subject e-goverment pl_PL.UTF-8
dc.subject the Podkarpackie region pl_PL.UTF-8
dc.title Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.31


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje