Repozytorium UR

Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji „big data”

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wieczorkowski, Jędrzej
dc.date.accessioned 2016-05-06T08:03:08Z
dc.date.available 2016-05-06T08:03:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 341-353 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1574
dc.description.abstract Popularny w ostatnim czasie termin big data dopiero się kształtuje i na chwilę obecną obejmuje dość szeroki zakres pojęciowy. Autor opierając się na tematyce publikowanych w ostatnim okresie w polskich gazetach artykułów, które wykorzystywały omawiane pojęcie, dokonał próby charakterystyki powszechnego zrozumienia terminu big data. Wyniki tego badania pozwalają na stwierdzenie, że powszechnie pod tym terminem rozumie się w szczególności problematykę prywatności i zagrożenia permanentną inwigilacją, jako konsekwencję możliwości masowego przetwarzania danych. Tak więc, mimo że ogólnie przyjęte wyjaśnienie terminu big data opiera się na aspektach technologicznych metod przetwarzania danych masowych, odbiega ono znacząco od powszechnego jego odbioru. Zagadnienia związane z problemami przetwarzania przede wszystkim różnego typu danych osobowych określone zostały w artykule jako społeczny aspekt big data. Jest on ściśle związany z zagadnieniami prawnymi, gdyż prawo, usiłując nadążyć za postępem technologicznym i potrzebami biznesu, próbuje określić dopuszczalne granice przetwarzania danych. Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji big data są podstawowym tematem artykułu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The term big data is very popular recently. The concept is new and is shaping up. The author conducted a study into the usage of the term big data in popular media. Generally, the analyzed texts focused mainly on the danger of surveillance and the threats to privacy resulting from the analysis of web content, including social networks, by the private sector. This is a social aspect of big data. The paper proposes a three-faceted explanation of the term, by distinguishing three basic aspects of big data: technological (including the opportunities offered by IT and modern analytical methods), business (including a variety of applications of the concept) and social (focusing on the consequences of its implementation). Nonetheless the paper is focused on the social aspect – the risks associated with the mass processing of personal data. It is related to an additional legal subaspect. The social aspect with the legal sub-aspect are dependent in relation to the other aspects: technological and business. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject big data pl_PL.UTF-8
dc.subject analiza danych pl_PL.UTF-8
dc.subject dane osobowe pl_PL.UTF-8
dc.subject prywatność pl_PL.UTF-8
dc.subject data analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject personal data pl_PL.UTF-8
dc.subject privacy pl_PL.UTF-8
dc.title Zagadnienia społeczne i prawne w koncepcji „big data” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.30


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje