Repozytorium UR

„Open innovation” jako przykład czynnika stymulującego e-commerce wśród polskiego sektora MSP

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szymański, Grzegorz
dc.contributor.author Stanisławski, Robert
dc.date.accessioned 2016-05-05T12:54:37Z
dc.date.available 2016-05-05T12:54:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 286-297 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1569
dc.description.abstract Koncepcja OI staje się współcześnie coraz bardziej popularna, wynika to z faktu licznych zalet tego rozwiązania. W handlu internetowym, który charakteryzuje się dużym stopniem konkurencyjności, współpraca z innymi organizacjami pozwala na uzyskanie efektu synergii. Sektor e-commerce wykorzystuje otwarte innowacje, aby pozyskać nowych klientów, zwiększyć zasięg oraz zyski. Przeprowadzone badania wskazują, że przedsiębiorstwa sektora e-commerce, które wykorzystują otwarte innowacje osiągają korzyści (m.in. wiedzę na temat konkurencji, czy też opinie klientów o produktach), co wskazuje na konieczność popularyzacji tej koncepcji wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Stosowanie tej koncepcji staje się kluczowym elementem strategii podmiotów sektora e-commerce, gdyż otoczenie jest najistotniejszym źródłem wiedzy pozwalającej na ekspansję i dalszy ich rozwój. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy „otwartością” małych i średnich przedsiębiorstw na otoczenie a rozwojem e-commerce w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In e-commerce, which is characterized by high competitiveness, cooperation with other organizations allows for synergies. The e-commerce sector uses open innovation to attract new customers, increase their reach and profits. The study suggests that companies in the e-commerce sector which adopt the concept of “open innovation” achieve benefits (including knowledge about competitors as well as customer feedback about products), which points to the need of popularizing e the concept among small and medium-sized enterprises (SMEs). Applying this concept becomes a key element of the strategy for operators in the sector of e-commerce, because the environment is the most important source of knowledge that enables them to expand and further their development. The purpose of this article is to show the relationship between the „openness” of small and medium-sized enterprises towards the environment and the development of e-commerce in Poland. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject handel internetowy pl_PL.UTF-8
dc.subject innowacje pl_PL.UTF-8
dc.subject otwarte innowacje pl_PL.UTF-8
dc.subject e-commerce pl_PL.UTF-8
dc.subject innovations pl_PL.UTF-8
dc.subject open innovation pl_PL.UTF-8
dc.title „Open innovation” jako przykład czynnika stymulującego e-commerce wśród polskiego sektora MSP pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.25


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje