Repozytorium UR

Informacja ekologiczna – współczesne dylematy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szczypa, Piotr
dc.date.accessioned 2016-05-05T11:14:48Z
dc.date.available 2016-05-05T11:14:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 275-285 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1568
dc.description.abstract Współczesne uwarunkowania gospodarki zrównoważonego rozwoju wskazują na rosnące zapotrzebowanie i znaczenie informacji ekologicznej. Doświadczenia jednostek gospodarczych, inwestorów giełdowych, społeczeństwa skłaniają do stwierdzenia, że informacja ekologiczna może być siłą hamującą, jak i sprzyjającą w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, a dostęp do niej jest utrudniony. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i opisanie współczesnych dylematów związanych z pozyskaniem, prezentacją i wykorzystaniem informacji ekologicznej. Do napisania artykułu zostały wykorzystane: analiza stron internetowych jednostek gospodarczych, analiza literatury oraz doświadczenia własne autora zdobyte w trakcie obserwacji uczestniczącej i wywiadów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Contemporary conditions for the sustainable development of the economy indicate a growing need and importance of ecological information. The experience of the business, stock market investors and the public tend to infer that environmental information can be a negative as well as favorable force in the implementation of economic projects and access to which, is difficult. The purpose of this article is to identify and describe contemporary dilemmas related to the acquisition, presentation and use of environmental information. In preparing the article, surveys, website analyses of entities and analysis of literature were used along with the author's own experience gained during participant observation and interviews. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject informacja ekologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject działalność proekologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject ecological information pl_PL.UTF-8
dc.subject the Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject ecological activities pl_PL.UTF-8
dc.title Informacja ekologiczna – współczesne dylematy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.24


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje