Repozytorium UR

Cognitive Technologies in Management

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Slyusarchuk, Yurij
dc.contributor.author Hales, Colin F.
dc.contributor.author Slyusarchuk, Olga
dc.date.accessioned 2016-05-05T10:39:22Z
dc.date.available 2016-05-05T10:39:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 252-259 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1566
dc.description.abstract The article examines the concept of cognitive technologies – its definition, development and intricacies. It further discusses the perspectives for the use of cognitive technologies in management fields and in particular, the problems of converting information streams in order to create new knowledge. Urgent changes in the instruments of economic organizations at the micro – and macro levels emphasize the need for realigning to cognitive principles of the economy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł analizuje koncepcję technologii kognitywnych/poznawczych – tj. definicje, rozwój oraz złożoność. Ponadto omówiono perspektywy wykorzystania technologii poznawczych w dziedzinie zarządzania, w szczególności problemy przekształcania strumieni informacji w celu kreowania nowej wiedzy. Postępujące zmiany w ekosystemie podmiotów gospodarczych na poziomie mikro i makro, podkreślają potrzebę przystosowania się do poznawczych zasad rynku. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject cognitive technologies pl_PL.UTF-8
dc.subject cognitive management pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie poznawcze pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie kognitywne pl_PL.UTF-8
dc.title Cognitive Technologies in Management pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje