Repozytorium UR

Model „cloud computing” w społeczeństwie informacyjnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skrzypek, Adam
dc.date.accessioned 2016-05-05T10:18:00Z
dc.date.available 2016-05-05T10:18:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 223-238 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1564
dc.description.abstract W warunkach społeczeństwa informacyjnego chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie to traktowane jest jako nowy sposób świadczenia usług informatycznych. Usługi związane z przetwarzaniem w chmurze są coraz popularniejsze, a ich rynek stale rośnie. Przetwarzanie w chmurze traktowane jest jako ważny trend IT. Jest to efektywna metoda dostarczania różnorodnych usług w rozległej sieci internetowej, wspierających działania biznesowe przy zachowaniu skalowalności, dostępności i bezpieczeństwa oferowanych usług. Rozwiązanie „cloud computing” przynosi organizacjom wiele korzyści, dlatego decydują się na korzystanie z rozwiązań w chmurze. Jednocześnie chmura obliczeniowa posiada także pewne wady, w tym problemy związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa w chmurze. Dlatego też istnieje potrzeba kontynuowania prac zmierzających w kierunku poprawy bezpieczeństwa w chmurze. Trwają także prace w obszarze normalizacji rozwiązań związanych z chmurą obliczeniową. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the information age, cloud computing is of growing interest to businesses. It has offered a new way of providing IT services. The market for cloud computing is growing both on the supply and demand side. Cloud computing is an effective method of providing a variety of services in the worldwide networking area, supporting business operations without compromising on scalability, availability and security of services offered. Cloud computing brings many benefits to organizations, hence their decisions to use the solutions based in the cloud. At the same time, cloud computing also has some drawbacks such as security issues associated with the cloud. Therefore, there is a pressing need to continue work aimed towards improving security in the cloud. Work is also underway in the area of standardization solutions for cloud computing. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject chmura obliczeniowa pl_PL.UTF-8
dc.subject wady i zalety pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo w chmurze pl_PL.UTF-8
dc.subject normy i certyfikaty pl_PL.UTF-8
dc.subject cloud computing pl_PL.UTF-8
dc.subject CC adantages and disadvantages pl_PL.UTF-8
dc.subject cloud security pl_PL.UTF-8
dc.subject CC normalization and certification pl_PL.UTF-8
dc.title Model „cloud computing” w społeczeństwie informacyjnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje