Repozytorium UR

Elektroniczne rozwiązania w zamówieniach publicznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Prałat, Ewa
dc.date.accessioned 2016-05-05T08:58:40Z
dc.date.available 2016-05-05T08:58:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 140-151 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1557
dc.description.abstract Celem publikacji jest zaprezentowanie rozwiązań elektronicznych wspierających udzielanie zamówień publicznych, które są propagowane przez Unię Europejską oraz poziomu ich wykorzystania w Polsce. Przedstawiono korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie rozwiązań elektronicznych w zamówieniach publicznych – do największych zalet należą oszczędności związane zarówno osiąganiem niższych cen, jak również wynikające z niższych kosztów obsługi zamówień. Należy wspomnieć też o przejrzystości prowadzenia przetargów. Wskazano także dokumenty unijne dotyczące stosowania narzędzi elektronicznych w procedurach przetargowych. Omówiono rozwiązania elektroniczne wymienione w polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych oraz poziom ich zastosowania. Wskazano również powody, które przyczyniają się do niewielkiego zainteresowania rozwiązaniami elektronicznymi w zamówieniach publicznych w naszym kraju oraz prowadzone przez władze intensywne działania mające na celu zmianę takiego stanu rzeczy. Należy wymienić wśród nich udostępnienie darmowych platform umożliwiających prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych, a także planowane uruchomienie platformy prezentującej katalogi elektroniczne do obsługi zamówień poniżej progów unijnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper aims at analysing the public e-procurement issue. The electronic tools that support competitive tendering are promoted by European Union because they can significantly simplify the way procurement is conducted, reduce waste and deliver better procurement outcomes (lower price, better quality) and ensure transparency of tender selection. Much of the article is devoted to describing EU documentation that make the use of e-procurement progressively mandatory. An important part of the paper brings up the topic of electronic tools that are approved by Polish law (specially electronic auction, electronic bidding, dynamic purchase system). The last part of the paper is focused on the level of electronic tools usage in public procurement in Poland. In spite of the fact that free electronic platforms were put into use four years ago, electronic tools in public procurement aren’t popular and they are used reluctantly. The polish authorities are going to put into operation a new platform with product catalogues that will enable buying products that are cheaper than official limits. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zamówienie publiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject przetarg pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwiązanie elektroniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject competitive tendering pl_PL.UTF-8
dc.subject public procurement pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic tool pl_PL.UTF-8
dc.title Elektroniczne rozwiązania w zamówieniach publicznych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje