Repozytorium UR

Kanały dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w gospodarce elektronicznej na rynku zintegrowanej przestrzeni europejskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Miciuła, Ireneusz
dc.date.accessioned 2016-05-04T08:10:52Z
dc.date.available 2016-05-04T08:10:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 33-42 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1546
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza najważniejszych trendów społeczno-ekonomicznych, które zachodzą w ramach kanałów dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w wirtualnej przestrzeni wśród państw Unii Europejskiej. Trendy napędzające rozwój wirtualnej przestrzeni w znacznym stopniu decydują o rozwoju społecznym i ekonomicznym przez modernizację tradycyjnych form działalności. Metodologia badawcza opiera się o analizę statystyczną oraz o przesłanki i wnioskowanie. Artykuł przedstawia stan i perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej przez pryzmat nowych trendów w zachowaniach konsumentów i przedsiębiorstw. Ukazano prawidłowości w zachowaniach konsumentów w wirtualnej przestrzeni, które implikują społeczne i praktyczne zmiany w zarządzaniu organizacjami. Specyfika rynku technologii informacyjnych powoduje szerokie interakcje między zachowaniami konsumentów a działaniami przedsiębiorstw. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of this article is to analyze the major socio-economic trends that occur at the interface between consumers and businesses in the virtual space of the European Union countries. Trends driving the development of the virtual space to a large extent, define social and economic development through the modernization of traditional activities. The research methodology is based on statistical analysis, evidence and inference. The article shows the status and prospects of development of electronic commerce through the prism of the new trends in the behavior of consumers and businesses. It shows patterns of consumer behavior in the virtual space, which implies social and practical changes in the management of organizations. The specificity of the information technology market creates extensive interactions between consumer behavior and actions of companies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject gospodarka elektroniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject zachowania konsumentów pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic economy pl_PL.UTF-8
dc.subject consumer behavior pl_PL.UTF-8
dc.subject company management pl_PL.UTF-8
dc.title Kanały dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w gospodarce elektronicznej na rynku zintegrowanej przestrzeni europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje