Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.2/2015 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.2/2015 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Polańska, Krystyna; Wassilew, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Analizy big data otworzyły nowy rozdział w podejściu do wnioskowania na podstawie danych pozyskiwanych z Internetu. Przede wszystkim dostępne dane mają już nie tylko historyczny charakter i nie dotyczą tylko prób z badanych ...
 • Slyusarchuk, Yurij; Hales, Colin F.; Slyusarchuk, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The article examines the concept of cognitive technologies – its definition, development and intricacies. It further discusses the perspectives for the use of cognitive technologies in management fields and in particular, ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Cyfryzacja sieci elektroenergetycznej jest procesem, który powoli staje się rzeczywistością, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej. Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna (ISE) oznacza zmianę sposobu ...
 • Rozpędowska-Matraszek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The econometric analyss identifies factors which characterise the specificity of the poviats in a relevant way and influence on the human resources (working doctors) in the groups of poviats under study. Mention was made ...
 • Moroz, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Prowadzone badania empiryczne wskazują na dynamiczny rozwój e-biznesu w Polsce. Aby potwierdzić optymistyczny obraz polskiego e-biznesu, autor zdecydował się przeanalizować dane urzędowego rejestru podmiotów gospodarczych ...
 • Rybak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tematem artykułu jest przestawienie roli, jaką pełni wielokanałowa strategia marketingowa w przedsiębiorstwie. Prowadzenie elastycznych działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w zależności od kanałów dystrybucji ...
 • Prałat, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem publikacji jest zaprezentowanie rozwiązań elektronicznych wspierających udzielanie zamówień publicznych, które są propagowane przez Unię Europejską oraz poziomu ich wykorzystania w Polsce. Przedstawiono korzyści, ...
 • Sedláková, Iveta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  To identify impending threats to the enterprise as well as the financial soundness of a company, professional theory recommends using one of the many methods – the method of balance sheet II analysis. After the outbreak ...
 • Tokarska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Szkoła w zmieniającej się rzeczywistości musiała dostosować swoje działanie do przeobrażeń i wymagań współczesnego świata. W artykule postanowiono skupić się nad wykorzystaniem strony internetowej przez szkoły ponadgimnazjalne. ...
 • Szczypa, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Współczesne uwarunkowania gospodarki zrównoważonego rozwoju wskazują na rosnące zapotrzebowanie i znaczenie informacji ekologicznej. Doświadczenia jednostek gospodarczych, inwestorów giełdowych, społeczeństwa skłaniają do ...
 • Pietrzak, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Przedmiotem opracowania jest przedstawienie roli informacji jako podstawowego elementu finalnego usług, świadczonych przez jednostki usługowo prowadzące księgi rachunkowe – biura rachunkowe. W artykule przedstawiono istotę ...
 • Zawora, Paweł; Zawora, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Proces rozwoju społecznego w końcu XX wieku uległ rewolucyjnej zmianie. Powodem tego był rozwój technologii informacyjnych, pozwalający na upowszechnienie niedostępnych dotychczas możliwości przetwarzania, gromadzenia i ...
 • Sala, Jolanta; Tańska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Dość powszechne są publikacje dotyczące gospodarki sieciowej i społeczeństwa sieciowego, choć z powodu atomizacji nauki są one zwykle analizowane odrębnie. Autorki eksponują perspektywę wynikającą ze sprzężenia zwrotnego ...
 • Miciuła, Ireneusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest analiza najważniejszych trendów społeczno-ekonomicznych, które zachodzą w ramach kanałów dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w wirtualnej przestrzeni wśród państw Unii Europejskiej. Trendy napędzające ...
 • Skrzypek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule przedstawiono istotę i miejsce e-learningu w organizacji, pokazano obszary e-learningu, omówiono jego formy, wskazano wady i zalety zdalnego nauczania, porównano szkolenia tradycyjne i elektroniczne. Wskazano ...
 • Sagan, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W obecnych czasach wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę ze znaczenia wiedzy, widzi potrzebę zarządzania nią, a także traktuje jako strategiczny zasób. Organizacje powiększają swoje zasoby wiedzy w coraz bardziej świadomy ...
 • Mendyk-Krajewska, Teresa; Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Liczne zalety mobilnego dostępu do Internetu spowodowały duże zainteresowanie rozwiązaniami bezprzewodowymi wpływając na ich dynamiczny rozwój obserwowany w ostatnich latach. Możliwości i coraz powszechniejsze wykorzystanie ...
 • Skrzypek, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W warunkach społeczeństwa informacyjnego chmura obliczeniowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podmiotów gospodarczych. Rozwiązanie to traktowane jest jako nowy sposób świadczenia usług informatycznych. Usługi ...
 • Szymański, Grzegorz; Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Koncepcja OI staje się współcześnie coraz bardziej popularna, wynika to z faktu licznych zalet tego rozwiązania. W handlu internetowym, który charakteryzuje się dużym stopniem konkurencyjności, współpraca z innymi organizacjami ...
 • Potocki, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Opracowanie składa się z dwu zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano wybrane aspekty teorii zarządzania zmianami w organizacjach. Część druga prezentuje wyniki badań praktyki zarządzania zmianami w wybranych ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje