Repozytorium UR

Диалог Джона Кутзее с русской литературной традицией

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author MAZUR, JOANNA
dc.date.accessioned 2016-04-26T12:27:30Z
dc.date.available 2016-04-26T12:27:30Z
dc.date.issued 2016-04-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1541
dc.description.abstract Celem dysertacji jest zbadanie i wykazanie wpływu rosyjskiej tradycji literackiej na twórczość Johna Maxwella Coetzee’ego. W rozprawie porównuje się pięć utworów pisarza pochodzącego z Republiki Południowej Afryki z autobiograficzną trylogią Lwa Nikołajewicza Tołstoja oraz z powieściami Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego. W dorobku Coetzee’ego można również znaleźć ślady współczesnego rosyjskiego pisarza Aleksandra Isajewicza Sołżenicyna. Porównanie literatur oddalonych od siebie czasowo i przestrzennie jest uzasadnione. Dzięki temu można bowiem odkryć i zrozumieć, że pomimo chronologicznych, kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych różnic, stanowią one jedną integralną całość. Przeprowadzone badania potwierdziły, że idee i poglądy wielkich Mistrzów literatury rosyjskiej XIX w. na ważne aspekty życia ludzkiego (wiara, sumienie, wolność, godność, cierpienie, miłość) są ponad czasem i odległościami geograficznymi. Tradycja Dostojewskiego i Tołstoja jest kontynuowana we współczesnej literaturze rosyjskiej oraz w literaturze światowej (Weltliteratur). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the dissertation is to investigate and demonstrate the impact of the Russian literary tradition on the work of John Maxwell Coetzee. In the dissertation five literary works of the writer from the Republic of South Africa are compared with an autobiographical trilogy of Leo Tolstoy and the novels of Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. It is also proved that the traces of contemporary Russian writer Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn can be found in Coetzee’s books. A comparison of literary works distant in time and space is justified. It allows to discover and understand the fact that in spite of chronological, cultural, social and civilizational differences, they constitute one integral whole. The study confirmed that the ideas and views of the great Masters of Russian literature in the nineteenth century on important aspects of human life (faith, conscience, freedom, dignity, suffering, love) are beyond time and geographical distances. The tradition of Dostoevsky and Tolstoy is continued in contemporary Russian literature as well as world literature (Weltliteratur). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject analiza porównawcza pl_PL.UTF-8
dc.subject J. M. Coetzee pl_PL.UTF-8
dc.subject Tołstoj pl_PL.UTF-8
dc.subject Dostojewski pl_PL.UTF-8
dc.subject Sołżenicyn pl_PL.UTF-8
dc.subject comparative analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject Tolstoy pl_PL.UTF-8
dc.subject Dostoyevsky pl_PL.UTF-8
dc.subject Solzhenitsyn pl_PL.UTF-8
dc.title Диалог Джона Кутзее с русской литературной традицией pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Dialog Johna Coetzee’ego z rosyjską tradycją literacką pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative John Coetzee’s dialogue with the Russian literary tradition pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje