Repozytorium UR

The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dybka, Sławomir
dc.date.accessioned 2016-04-21T06:44:58Z
dc.date.available 2016-04-21T06:44:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 150-160 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1500
dc.description.abstract Country of origin of a product is a key factor for a large group of consumers, although the importance is varied and depends on industry. Manufacturers and retailers aware of the importance of this factor are trying to use it also in the case when the real place of origin is not favourable to them in respect of image, by misleading customers. The aim of the article was to present diverse scope of importance of country of origin for different segments of buyers in relation to the different product categories. An attempt was made to determine the methods and sources which are used by consumers to collect information about the country of origin. Research was conducted in Q4 2014, among 158 respondents, residents of Podkarpackie voivodship. The research indicates that consumers in many cases have a problem with identifying the country of origin, or declare that they are able to do so but the sources of information indicated by them are of doubtful credibility. The effect of country of origin is the impact of the available information about a specific country, its stereotypes or attitudes, on the evaluation of a product, which is identified with this country. Connotations, in connection with the country of origin may therefore affect the sales on international market. This depends to large extent on those positive and negative stereotypes concerning the country of origin of products, which are deeply rooted in consumers’ minds. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Kraj pochodzenia produktów jest czynnikiem istotnym dla sporej grupy konsumentów, choć ranga jego jest różna w zależności od branży. Producenci i handlowcy świadomi znaczenia tego czynnika starają się go wykorzystać także w przypadku, gdy ich rzeczywiste pochodzenie nie jest dla nich wizerunkowo przychylne, poprzez informacje wprowadzające klienta w błąd. Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowanego znaczenia kraju pochodzenia dla różnych segmentów nabywców w odniesieniu do różnych kategorii produktów. Ponadto dążono do ustalenia sposobów i źródeł informacji, poprzez które konsumenci określają kraj pochodzenia. Źródłem danych stanowiących podstawę wnioskowania były wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r, wśród 158 respondentów, mieszkańców woj. podkarpackiego. Badania dowodzą, że konsumenci w wielu przypadkach mają problem z określeniem kraju pochodzenia, względnie deklarują, że są w stanie tego dokonać, ale wymieniane źródła informacji podają te deklaracje w wątpliwość. Efekt kraju pochodzenia oznacza wpływ posiadanych informacji o określonym kraju, jego stereotypu lub nastawienia do niego, na ocenę produktu, który jest z tym krajem utożsamiany. Konotacje, mające związek z krajem pochodzenia mogą mieć zatem wpływ na poziom sprzedaży firm działających na rynku międzynarodowym. Uzależnione jest to głównie od zakorzenionych u odbiorców tych pozytywnych, jak i negatywnych stereotypów, związanych z pochodzeniem produktów. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject consumer pl_PL.UTF-8
dc.subject country of origin pl_PL.UTF-8
dc.subject preferences pl_PL.UTF-8
dc.subject konsument pl_PL.UTF-8
dc.subject kraj pochodzenia pl_PL.UTF-8
dc.subject preferencje pl_PL.UTF-8
dc.title The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.1.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje