Repozytorium UR

Społeczeństwo informacyjne Litwy: teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lašakevič, Regina
dc.date.accessioned 2016-04-01T08:19:50Z
dc.date.available 2016-04-01T08:19:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 321-333 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1470
dc.description.abstract Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego Litwy. Na początku pracy przedstawiono metodologię badań, opartą o przegląd pewnych miar, używanych do oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Następnie przedstawiono aktualną strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego Litwy na lata 2014–2020. W części empirycznej omówiono najważniejsze kierunki rozwoju i wskaźniki wdrażania danej strategii. Na podstawie danych z międzynarodowych raportów, dotyczących elektronicznej gospodarki, przeprowadzono analizę porównawczą pozycji Litwy na tle państw świata i UE. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main objective of this study is to analyze the level of development of the information society in Lithuania. The research methodology, based on a review of certain measures used to assess the level of development of the information society, is presented at the beginning of the paper. Then the current information society development strategy of Lithuania for 2014–2020 is presented. The empirical section discusses the key trends and indicators of the implementation of this strategy. Based on data from international reports on e-commerce, a comparative analysis of Lithuania's position compared to other countries of the world and the EU was carried out. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject IDI pl_PL.UTF-8
dc.subject NRI pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.title Społeczeństwo informacyjne Litwy: teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.27


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje