Przestrzenna alokacja producentów motoryzacji na świecie a aspekty telematyki transportu

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Hys, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest zasygnalizowanie problematyki lokalizacji zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjne na świecie w świetle zagadnień telematyki transportu. W celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań optymalizujących procesy logistyczno-transportowe zachodzące pomiędzy zakładami produkcyjnymi a klientami rozpatrywane są podstawowe cechy charakterystyczne telematyki transportu w branży motoryzacyjnej.
The aim of the article is to present the topic of the location of automotive production facilities in the world in the light of issues connected with transport telematics. Essential characteristics of transport telematics in the automotive industry are consider in order to search for innovative solutions to optimize logistics and transport processes occurring between production facilities and customers.
Opis
Słowa kluczowe
alokacja zakładów , przemysł motoryzacyjny , telematyka transportu , allocation of plants , automotive , transport telematics
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 214-225