Repozytorium UR

Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fura, Barbara
dc.date.accessioned 2016-03-30T10:37:37Z
dc.date.available 2016-03-30T10:37:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 108-117 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1453
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących oceny poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski przeprowadzonej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych. Do analizy wykorzystano dane statystyczne w postaci wskaźników dostępne w statystyce publicznej za 2012 r. Wybrane zmienne dotyczyły ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów rozwoju zrównoważonego. Przeprowadzone badania pozwoliły na sporządzenie rankingu województw według wartości syntetycznego miernika rozwoju oraz pozwoliły na podział województw na grupy o zbliżonym poziomie rozwoju. Wyniki badań wskazały na istnienie zróżnicowania województw względem poziomu rozwoju zrównoważonego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents research results concerning the assessment of the level of sustainable development of Polish regions conducted with the use of multivariate data analysis. For this analysis statistical data in the form of indicators available in the official statistics for 2012 were used. Selected variables was related to economic, social and environmental aspects of sustainable development. The study made it possible to draw up a ranking of provinces according to the synthetic indicator of development as well as the distribution of provinces into groups of similar level of development. Research results indicated the existence of a diversity between regions with respect to the level of sustainable development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject syntetyczny miernik rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.subject klasyfikacja województw pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject synthetic indicator of development pl_PL.UTF-8
dc.subject classification of regions pl_PL.UTF-8
dc.title Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego województw Polski z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje