Repozytorium UR

Wykorzystanie witryn internetowych powiatów i gmin dla marketingu turystyki (na przykładzie Podkarpacia i Lubelszczyzny)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dziechciarz, Tomasz
dc.contributor.author Zadworny, Waldemar
dc.date.accessioned 2016-03-30T10:25:42Z
dc.date.available 2016-03-30T10:25:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 99-107 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1452
dc.description.abstract Autorzy opracowania przeprowadzili badania witryn internetowych powiatów i gmin dwóch województw Polski Wschodniej – podkarpackiego i lubelskiego. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania: ̶ czy witryny są wykonane zgodnie z prawem, w sposób profesjonalny technicznie oraz przyjazny dla odbiorców? ̶ czy prawidłowa jest sytuacja, gdy osoby fizyczne prowadzące swą prywatną działalność gospodarczą w turystyce i gastronomii (hostele, pensjonaty), korzystają z bezpłatnej reklamy swych usług na witrynach internetowych należących do samorządowych władz lokalnych? Odpowiadając na powyższe pytania – dzięki kompleksowej ocenie witryn internetowych – autorzy opracowania stawiają tezę, że wartość informacyjna i wizualna tych witryn zależy nie tylko od finansów gmin i powiatów, ale przede wszystkim od wiedzy informatycznej oraz odpowiedzialności osób tworzących witryny. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The authors of the study conducted research on websites of districts and counties of Podkarpacie and Lublin provinces in East Poland. Getting the reply to the following questions was an. The aim of the research was the get answers to the following questions: ̶ Are websites built according to the law, in a professional way technically and friendly for recipients? ̶ It is right for persons conducting private business to use the websites of local government institutions to promote their activities for free? In reply to the above questions – thanks to the comprehensive evaluation of websites – the authors of the study are putting forward the thesis: information and visual value of websites depends not only on finances of the self-government local authority, but above all – the computer knowledge and the responsibility of persons creating websites. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject witryna internetowa pl_PL.UTF-8
dc.subject gmina pl_PL.UTF-8
dc.subject powiat pl_PL.UTF-8
dc.subject ocena pl_PL.UTF-8
dc.subject marketing pl_PL.UTF-8
dc.subject website pl_PL.UTF-8
dc.subject district pl_PL.UTF-8
dc.subject county pl_PL.UTF-8
dc.subject evaluation pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie witryn internetowych powiatów i gmin dla marketingu turystyki (na przykładzie Podkarpacia i Lubelszczyzny) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.9


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje