Repozytorium UR

Ontologiczna inżynieria wiedzy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Dariusz
dc.contributor.author Kapłański, Paweł
dc.contributor.author Łojewski, Zdzisław
dc.contributor.author Marciniak, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-03-30T10:13:00Z
dc.date.available 2016-03-30T10:13:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 88-98 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1451
dc.description.abstract Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu wykorzystano projekt architektury opartej o strukturalno-funkcjonalną kompozycję systemów AllegroGraph, Drupal i MongoDB. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Ontological knowledge engineering is a good methodological background of semantic knowledge representation in systems design, and ontologies are important components of it. The paper presents process building ontology using the ontology editor FluentEditor and CNL (Controlled Natural Language). A sample ontology of agricultural production process was used to build an example of semantic knowledge base. For this purpose we applied software systems like AllegroGraph, Drupal and MongoDB. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject bazy wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject sieć semantyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject ontologia pl_PL.UTF-8
dc.subject Fluent Editor pl_PL.UTF-8
dc.subject Protege pl_PL.UTF-8
dc.subject Drupal pl_PL.UTF-8
dc.subject AllegroGraph pl_PL.UTF-8
dc.subject MongoDB pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject semantic web pl_PL.UTF-8
dc.subject ontology pl_PL.UTF-8
dc.title Ontologiczna inżynieria wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje