Repozytorium UR

Efektywność wykorzystania e-usług w działalności polskich przedsiębiorstw

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dębkowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2016-03-30T10:01:17Z
dc.date.available 2016-03-30T10:01:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 78-87 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1450
dc.description.abstract Celem artykułu jest zbadanie efektywności wykorzystania e-usług w polskich przedsiębiorstwach przy pomocy metody DEA. Metoda ta wymaga określenia zmiennych stanowiących po jednej stronie nakłady, a po drugiej efekty. W badaniu wykorzystano dane GUS określające sytuację informatyzacji polskich przedsiębiorstw, jak również wykorzystanie w swojej działalności e-usług (nakłady) oraz dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw (efekty). Analizę przeprowadzono dla województw Polski, co pozwoliło na porównanie i dokonanie rankingu badanych jednostek terytorialnych ze względu na efektywność wykorzystania informatyzacji i usług elektronicznych w przedsiębiorstwach tam zlokalizowanych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of this article is to examine the effectiveness of the use of e-services in Polish enterprises using the DEA method. This method requires the determination of variables representing inputs on one side and on the other side effects. The study used data from GUS, indicating the situation of computerization of Polish companies, as well as use in their business e-services (inputs) and data on the financial situation of enterprises (effects). The analysis was conducted for the Polish states the, which allowed the comparison and ranking of territorial units based on effective use of IT and electronic services by businesses located there in. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sektor e-usług pl_PL.UTF-8
dc.subject DEA pl_PL.UTF-8
dc.subject efektywność techniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject sector e-services pl_PL.UTF-8
dc.subject Data Envelopment Analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject technical effectiveness pl_PL.UTF-8
dc.title Efektywność wykorzystania e-usług w działalności polskich przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje