Repozytorium UR

Creation of User’s Online Behaviour Analysis Model for Increase of an Enterprise Competitiveness

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Budnikas, Germanas
dc.date.accessioned 2016-03-30T09:16:54Z
dc.date.available 2016-03-30T09:16:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015, s. 31-41 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1446
dc.description.abstract The goal of the research was to create a user’s online behaviour analysis model. The goal was achieved by accomplishing a set of phases. A general user’s behaviour scenario at a web page of category „Consumer Goods and Services” with respect to Open Directory Project was formalised using Business Process Modeling Notation. Needed data to represent behaviour was defined and include user’s IP address, task id and time moment to be passed using Google Analytics TrackEvent() function while user browses a web page. Historical data about user behaviour are used for an artificial neuron training. After the training, most important factors that affect transaction finalisation (e.g. service order) can be defined. While monitoring actual on-line user’s behaviour the developed artificial neuron model permits the estimation of a behaviour outcome – would it be finalised or not. In a later case, it is foreseen an interaction of a web site, which can suggest visiting pages that has the most impact level for transaction finalisation. In such a way, competitiveness of an enterprise is achieved. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem badania jest stworzenie modelu analizy zachowania użytkowników w Internecie. Cel został osiągnięty poprzez wykonanie kilku czynności. Przede wszystkim został stworzony uogólniony scenariusz zachowania użytkownika na stronach typu Consumer Goods and Services, który został określony w Open Directory Project, używając notacji Business Process Modelling Notation. Określone zostały również dane, odzwierciedlające zachowania użytkownika, które zawierają IP adres użytkownika, identyfikator strony WWW oraz czas. Te dane będą przesyłane używając funkcji Google Analytics TrackEvent w czasie, kiedy użytkownik ogląda stronę WWW. Dane historyczne o zachowaniu online użytkowników są używane dla uczenia neuronu sztucznego. Po uczeniu mogą być określone najbardziej skuteczne czynniki, wpływające na finalizację transakcji (np. zamówienie usługi). W czasie monitorowania faktycznego zachowania online użytkownika stworzony sztuczny neuron pozwala prognozować wynik oglądania stron WWW – czy transakcja będzie finalizowana lub nie. W przypadku zagrożenia niefinalizowania transakcji – witryna internetowa może sugerować odwiedzenie stron WWW, mających największy wpływ na przyjęcie decyzji o finalizowaniu transakcji. W ten sposób może być osiągnięte zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject online behaviour tracking pl_PL.UTF-8
dc.subject artificial neuron pl_PL.UTF-8
dc.subject Google Analytics pl_PL.UTF-8
dc.subject transaction finalization pl_PL.UTF-8
dc.subject śledzenie zachowania w Internecie pl_PL.UTF-8
dc.subject sztuczny neuron pl_PL.UTF-8
dc.subject finalizacja transakcji pl_PL.UTF-8
dc.title Creation of User’s Online Behaviour Analysis Model for Increase of an Enterprise Competitiveness pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.1.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje