Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4)cz.1/2015 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Czerwiński, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników wstępnych badań dotyczących zależności pomiędzy oceną jakości informacji zawartej w serwisie WWW związanym ze zdrowiem a jego pozycją w różnych rankingach tych serwisów. Ocena ...
 • Gontar, Beata; Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) odgrywa ważną rolę we wzroście przychodów z gospodarki w każdym kraju, jak i w ujęciu globalnym na świecie. Dobrym przykładem są usługi turystyczne, oferowane ...
 • Golus, Wojciech; Łojewski, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Trwający proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, a w tym edukacja, powinien być wspomagany nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Takim narzędziem niewątpliwie mogą stać się platformy edukacyjne z biologicznym ...
 • Hall, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Autor podejmuje próbę oceny zmian w systemie certyfikacji umiejętności ECDL z punktu widzenia zmian projakościowych. Opisuje główne zmiany w strukturze organizacyjnej, koncentrując się na procedurach egzaminacyjnych. ...
 • Grądziel, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują na umocnienie roli wiedzy, informacji i innowacji w rozwoju gospodarczym. Obserwowane zjawisko przejścia od gospodarki materiało- i kapitałochłonnej do gospodarki, której podstawą ...
 • Kuzmišinová, Viera; Kuzmišin, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The paper presents some possibilities for the utilization of basic statistical methods in the evaluation of the business environment in Slovakia: i.e. index analysis to identify strengths and weaknesses of the business ...
 • Hys, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem pracy jest zasygnalizowanie problematyki lokalizacji zakładów produkcyjnych branży motoryzacyjne na świecie w świetle zagadnień telematyki transportu. W celu poszukiwania innowacyjnych rozwiązań optymalizujących ...
 • Hawrysz, Liliana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł poświęcony jest e-usługom publicznym. Omówiono w nim ewolucję idei e-administracji na świecie i w Polsce, przywołano modele dojrzałości usług świadczonych przez e-administrację oraz scharakteryzowano stan zaawansowania ...
 • Krzesaj, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Obszar informacji medycznej należy do jednej z najbardziej eksplorowanych sfer poszukiwań informacji dokonywanych przez obywateli w sieci Web. Celem opracowania jest przedstawienie wyników pilotażowego badania dotyczącego ...
 • Kiercz, Oskar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wśród wielu opracowań na temat społeczeństwa informacyjnego istnieje niedobór opracowań na temat roli ICT w rozwoju przestrzennym (w ujęciu niższym niż NUTS0). Pojęcie miejsca, wymiar geograficzny za sprawą rozwoju ICT ...
 • Lašakevič, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego Litwy. Na początku pracy przedstawiono metodologię badań, opartą o przegląd pewnych miar, używanych do oceny poziomu rozwoju ...
 • Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W opracowaniu zaprezentowana została teza, że przemiany zachodzące we współczesnym świecie (tzw. megatrendy rozwojowe) stanowią jakościowo nowe wymagania dla przedsiębiorstw, dla kadry menedżerskiej, ogólnie zarządzania. ...
 • Łukasik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł zawiera krótki opis metod komunikacji, takich jak: wywiady, zebrania, sesje Lessons Learned, moderacja, ankiety, skrzynki pomysłów. Główną częścią artykułu są wyniki badań nad wykorzystaniem metod komunikacji. Autor ...
 • Madzinová, Renáta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  The segment – Small and medium sized enterprises, plays the biggest role in every economy. The situation is different when considering the penetration of SMEs in international markets. The worst state of affairs is in ...
 • Nowacki, Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule omówiono problemy dotyczące nowych trendów w terroryzmie współczesnym. Zdefiniowano termin „terroryzm”, scharakteryzowano strategię i taktykę działania terrorystów. Omówiono nowe trendy, takie jak: cyberterroryzm, ...
 • Ładny, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W artykule scharakteryzowano genezę i znaczenie pojęcia neutralności sieciowej w odniesieniu do infrastruktury teleinformatycznej, w tym szczególnie sieci Internet. Na przykładzie praktyk rynkowych operatorów sieci oraz ...
 • Jegorow, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Na łamach niniejszego artykułu dokonano identyfikacji barier informatyzacji Polski Wschodniej, tj. pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wyodrębniony obszar ...
 • Król, Mieczysław Jan; Król, Piotr Sewer (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Nieodłączną cechą społeczeństwa informacyjnego jest dbałość o różnorodne aspekty jakości życia. Istnieje wiele metod, w tym statystycznych, służących wyznaczaniu i ocenie wpływu determinant (cech) warunkujących jakość ...
 • Makowiec, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W ramach opracowania, na podstawie przeprowadzonych badań opisano wpływ pracy zdalnej na człowieka identyfikując dysfunkcje pojawiające się w trakcie świadczenia telepracy domowej. Praca zdalna jest jedną z elastycznych ...
 • Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Zakres oferowanych usług w sektorze publicznym oraz czas i koszt ich wykonywania w dużej mierze zależą od stopnia informatyzacji i dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych (interoper ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje