Repozytorium UR

Odpowiedzialność w hierarchii wartości młodzieży z wadą słuchu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zaborniak-Sobczak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2016-03-29T06:46:05Z
dc.date.available 2016-03-29T06:46:05Z
dc.date.issued 2013-10
dc.identifier.issn 1732-6729
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1441
dc.description Artykuł ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie The New Educational Review. Cytując lub w jakikolwiek sposób odnosząc się do zamieszczonych treści proszę o powołanie się na dane bibliograficzne: Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Responsibility in hierarchy of values of youth with hearing impairment, The New Educational Review 2013, Vol.33, No.3, s. 87 – 98 pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem wychowania jest afirmacja osoby wychowanka, samorozwój w uznanym przez grupę i zinterioryzowanym systemie wartości. Prawidłowo ukształtowana hierarchia wartości, pełniąca funkcję regulacyjną i motywacyjną, sprzyja dojrzewaniu człowieka, nabywaniu autonomii a jednocześnie integracji z grupą społeczną. Integracja to wspólnota wartości, norm, dążeń i działań. Zadaniem pedagoga specjalnego staje się troska o to, by młodzież z niepełnosprawnością rozumiała i potrafiła ocenić własny system wartości, który w konsekwencji urzeczywistni się w codziennym postępowaniu. W artykule omówiono wyniki badań, podjętych celem ustalenia systemu wartości młodzieży z wadą słuchu. Określono, jakie miejsce w hierarchii wartości zajmuje odpowiedzialność, której istota polega na uporządkowaniu swobodnego postępowania. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher The New Educational Review pl_PL.UTF-8
dc.subject system wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject młodzież z wadą słuchu
dc.subject odpowiedzialność
dc.title Odpowiedzialność w hierarchii wartości młodzieży z wadą słuchu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje