Repozytorium UR

KATEGORIE WIEKU W PRAWIE RZYMSKIM OKRESU KRÓLEWSKIEGO

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kosior, Wojciech
dc.date.accessioned 2016-02-29T18:22:00Z
dc.date.available 2016-02-29T18:22:00Z
dc.date.issued 2016-02-29
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1427
dc.description The royal period of Rome was not only a period of the oldest political system, but it was also the time of molding Roman law, called the archaic law. An exploratory material from the aforementioned period is more than limited, closed in a small collection of kings’ statutes and subsidiary non-legal sources. The aim of this article is to investigate – despite the lack of research sources – age categories and their significance in the legal field. In the oldest Roman law two age categories were distinguished: 3 years in the private law and 50 years in the public law. The first of the indicated categories, determined the childhood period and ensued precise consequences for a child and for its parents. The second category determined an age census for being eligible for some religious and public functions. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Okres królewskiego Rzymu jest to nie tylko czas najstarszej formy ustrojowej państwa rzymskiego, ale jest to także okres kształtowania się prawa rzymskiego określanego mianem archaicznego. Materiał badawczy z tego okresu jest więcej niż ograniczony, gdyż zamyka się w niewielkim zbiorze ustaw królów i subsydiarnych źródłach o charakterze nieprawniczym. Celem artykułu jest zbadanie – pomimo ubogiego materiału badawczego – kategorii wiekowych i ich znaczenia na gruncie prawnym. W najstarszym prawie rzymskim wyróżniono dwie granice wieku: trzech lat na gruncie prawa prywatnego i 50 lat w przypadku prawa publicznego. Pierwsza ze wskazanych granic wyznaczała okres dzieciństwa i pociągała za sobą określone konsekwencje tak dla dziecka, jak i jego rodziców, druga stanowiła cenzus do pełnienia określonych funkcji religijnych i publicznych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject prawo rzymskie, królestwo, kategorie wieku. pl_PL.UTF-8
dc.title KATEGORIE WIEKU W PRAWIE RZYMSKIM OKRESU KRÓLEWSKIEGO pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative AGE CATEGORIES IN ROMAN LAW DURING THE KINGDOM PERIOD pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje