Repozytorium UR

Propaganda i indoktrynacja w Ochotniczych Hufcach Pracy (1958–1983): wybrane problemy

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Jackowski, Paweł
dc.date.accessioned 2016-02-11T12:12:14Z
dc.date.available 2016-02-11T12:12:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 4(13)/2015, s. 146-163 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1416
dc.description.abstract Voluntary Work Camps were a Polish social organization, the aim of which was to engage youngsters in helping with the national economy of the Polish People’s Republic. Besides that, the main goal of the VWC was to conduct propaganda and indoctrinate the young people that participated. VWC’s propaganda was based on publishing materials such as ‘Biuletyn Informacyjny’ and cooperating with youth magazines. The most common technique used was to depict the idyllic everyday life of the VWC, where youngsters could, of course, earn money, but also learn a profession, make friends and enjoy the time that they spent in the camp. Young people were indoctrinated during the classes and lectures, which were often led by a professional propagandist. During the course of those lectures they were inculcated with the social vision of the world and they praised the achievements of the Polish People’s Republic. ‘Spartakiads’ were a particulary interesting way of indoctrination – these were sporting events thematically connected with the propaganda. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject propaganda pl_PL.UTF-8
dc.subject indoctrination pl_PL.UTF-8
dc.subject youth pl_PL.UTF-8
dc.subject voluntary work camps pl_PL.UTF-8
dc.title Propaganda i indoktrynacja w Ochotniczych Hufcach Pracy (1958–1983): wybrane problemy pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Propaganda and indoctrination of The Voluntary Work Camps (1958–1983): outline pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2015.4.10


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje