Repozytorium UR

Efektywność międzynarodowych reżimów nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Stempień, Marta
dc.contributor.author Tołwiński, Maciej
dc.date.accessioned 2016-02-11T11:17:47Z
dc.date.available 2016-02-11T11:17:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 4(13)/2015, s. 115-133 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1414
dc.description.abstract International non-proliferation regimes will only be effective when the efforts of the signatories of international agreements, regional or bilateral will be increased, because declarative expression of support for the various forms of initiatives of the international community often end up at this level, as shown by the cases of chemical weapons use in the Syrian Civil War. The main aim of this article is to show the management problems of global non-proliferation regimes of biological and chemical weapons. The authors made a comparative analysis of two non-proliferation regimes. This combination helped to achieve the second objective of the article, which is to identify the major challenges and threats generated by these regimes, which allowed the formulation of the conclusion that in order to strengthen them, the international community must take comprehensive action, including reducing the threat of terrorist organizations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject non-proliferation pl_PL.UTF-8
dc.subject international agreements pl_PL.UTF-8
dc.subject international control pl_PL.UTF-8
dc.subject disarmament pl_PL.UTF-8
dc.subject biological weapons pl_PL.UTF-8
dc.subject chemical weapons pl_PL.UTF-8
dc.subject international regimes pl_PL.UTF-8
dc.title Efektywność międzynarodowych reżimów nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The efficiency of international biological and chemical weapons non-proliferation regimes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2015.4.8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje