Repozytorium UR

The EU as a security actor: when postmodernity fails (the case of Russia-Ukraine war)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zarembo, Kateryna
dc.date.accessioned 2016-02-11T11:08:03Z
dc.date.available 2016-02-11T11:08:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 4(13)/2015, s. 104-114 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1413
dc.description.abstract Polityka bezpieczeństwa jest charakteryzowana jako postmodernistyczna, odrzucająca środki militarne w polityce międzynarodowej. Jednak takie podejście zawodzi w przypadku nowoczesnych i niepewnych państw, które są miejscem zamieszkania dla ich wschodnich sąsiadów i które chcą liczyć na UE jako gwarantację bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono, że zasada bezpieczeństwa UE ignoruje charakter jej wschodnich sąsiadów, a tym samym nie może być aktorem bezpieczeństwa w regionie. Przypadek rosyjsko-ukraińskiej wojny służy sprawdzeniu tej hipotezy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Unia Europejska pl_PL.UTF-8
dc.subject postmodernistyczne państwo pl_PL.UTF-8
dc.subject modernistyczne państwa pl_PL.UTF-8
dc.subject słabe państwa pl_PL.UTF-8
dc.subject rosyjsko-ukraińska wojna pl_PL.UTF-8
dc.title The EU as a security actor: when postmodernity fails (the case of Russia-Ukraine war) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Unia Europejska jako aktor bezpieczeństwa: Kiedy postmodernizm nie działa (na przykładzie wojny Rosyjsko-Ukraińskiej) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2015.4.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje