Repozytorium UR

Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jaśkiewicz, Grzegorz
dc.date.accessioned 2016-01-26T10:32:53Z
dc.date.available 2016-01-26T10:32:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Jaśkiewicz G.; Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten; "Tematy i Konteksty" 2015, nr 5 (10): Proza nowa i najnowsza; red. J. Pasterska, s. 344-363. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2299-8365
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1366
dc.description.abstract The paper Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks ‘Die Schatten meiner Toten’ [GDR in an autobiography. The text of the Werner Heiduczek’s ‘Shadows of my dead’] is the result of research conducted by the author over the image of the GDR in the literature of personal documents (autobiography) writers from East Germany after reunification in 1990. The present text is an analysis of the autobiography of a German writer Werner Heiduczek ‘Die Schatten meiner Toten’, published in Leipzig in 2005. The analysis is preceded by a brief portrait of the writer and the contribution of autobiography as a literary genre and its role in relation to the text of Heiduczek. The analysis focuses on the complex relationship of the writer to the GDR, his assessment of the most important events in the GDR: uprising of 17th June 1953 and turn of 1989, keeping the events around W. Biermann in 1976 and its own place in society and politics as well as personal life. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks „Die Schatten meiner Toten” [NRD w pewnej autobiografii. O tekście Wernera Heiduczka „Cienie moich zmarłych”] jest wynikiem badań prowadzonych przez autora nad obrazem NRD w literaturze dokumentu osobistego (autobiografii) pisarzy z NRD po zjednoczeniu Niemiec w roku 1990. Prezentowany tekst jest analizą autobiografii niemieckiego pisarza Wernera Heiduczka „Die Schatten meiner Toten”, opublikowanej w Lipsku, w roku 2005. Właściwą analizę poprzedzają krótki portret pisarza oraz przyczynek o autobiografii jako gatunku literackim i jego roli w odniesieniu do tekstu Heiduczka. Analiza skupia się na skomplikowanym stosunku pisarza do NRD, jego ocenie najważniejszych wydarzeń w NRD: powstaniu 17.06.1953 oraz przełomu roku 1989, zachowaniu wobec wydarzeń wokół W. Biermanna w 1976 roku oraz własnym miejscu w społeczeństwie i polityce jak również życiu osobistym. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.language.iso deu pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject Heiduczek, Werner pl_PL.UTF-8
dc.subject Niemcy pl_PL.UTF-8
dc.subject autobiografia pl_PL.UTF-8
dc.subject historia pl_PL.UTF-8
dc.subject przełom 1989 pl_PL.UTF-8
dc.subject East Germany pl_PL.UTF-8
dc.subject autobiography pl_PL.UTF-8
dc.subject history pl_PL.UTF-8
dc.subject reunification in 1990 pl_PL.UTF-8
dc.title Die DDR in einer Autobiographie. Zu Werner Heiduczeks Die Schatten meiner Toten pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative GDR in an autobiography. The text of the Werner Heiduczek’s ‘Shadows of my dead’ pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative NRD w pewnej autobiografii. O tekście Wernera Heiduczka „Cienie moich umarłych” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje