Repozytorium UR

Ethnicity Has Many Names. On the Diverse Acts of Identification with the Example of the Ukrainian Minority in the Romanian Region of Maramureş

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kosiek, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-01-16T13:01:40Z
dc.date.available 2016-01-16T13:01:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kosiek Tomasz (2015), Ethnicity Has Many Names. On the Diverse Acts of Identification with the Example of the Ukrainian Minority in the Romanian Region of Maramureş, in: Sterile and Isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, eds. W. Kuligowski, R. Papp, Poznań-Wielichowo, 2015, 111-127 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1350
dc.description.abstract W pierwszej części artykułu autor dokonuje krótkiego przeglądu polskich studiów etnologicznych koncentrujących się na zagadnieniu tożsamości etnicznej. Zasadniczym tematem artykułu jest zaś złożoność etniczności grupy określanej mianem ukraińskiej mniejszości narodowej zamieszkującej rumuński Maramuresz. Autor starał się pokazać na stronach tekstu wielowymiarowość i kontekstualność tożsamości etnicznej badanej przez niego grupy. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy prowadzony w ramach grantu promotorskiego MNiSW (NN 109223636) pod kierownictwem prof. dra hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Poznań - Wielichowo, Wydawnictwo TIPI pl_PL.UTF-8
dc.subject Maramures pl_PL.UTF-8
dc.subject Romania
dc.subject Ukrainians in Romania
dc.subject ukrainian minority in Romania
dc.subject Carpatho-Rusyns
dc.subject Hutsuls
dc.subject ethnicity
dc.title Ethnicity Has Many Names. On the Diverse Acts of Identification with the Example of the Ukrainian Minority in the Romanian Region of Maramureş pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje